Самоосвіта - шлях до підвищення компетентності педагога

Ментальна карта "Самоосвіта вчителя"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Самоосвіта - шлях до підвищення компетентності педагога by Mind Map: Самоосвіта - шлях до підвищення компетентності педагога

1. Діагностика

1.1. анкетування

1.2. опитування

1.3. програмування (планування)

1.4. тестування

1.5. вивчення документації

2. Методичний і психологічний супровід

2.1. робота над науково-методичною проблемою

2.2. засідання методичного об"єднання

2.3. ознайомлення з новинками педагогічного досвіду через Інтернет-джерела: вебінари, публікації, конкурси, друк матеріалів ...

2.4. участь у різних формах методичної роботи (шкільних, міських, обласних, усеукраїнських ...)

2.5. пропаганда власного педагогічного досвіду (виступи на педраді, МО, майстер-класи ...), ІКТ

2.6. психолого-педагогічний семінар, практикум, консультації...

3. Мета та основні завдання професійного зростання вчителя

3.1. вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності

3.2. оволодіння новими формами, методами, прийомами роботи

3.3. вивчення й впровадження в практику роботи елементів кращого педагогічного досвіду, новітніх технологій навчання

3.4. створення електронної презентації до виступу з досвіду роботи над метод. проблемою

3.5. висока результативність та ефективність роботи педагога

3.6. напрацювання й апробація власного педагогічного досвіду

4. Співпраця з адміністрацією

4.1. внутрішньошкільний контроль

4.2. моніторинг рівня майстерності вчителя

4.3. результативність рівня знань учнів

4.4. стимулювання вчителя до творчої діяльності

5. Структура процесу самовдосконалення

5.1. самоусвідомлення та прийняття рішення щодо здійснення процесу самовдосконалення

5.2. планування та вироблення програми щодо самовдосконалення

5.3. практична діяльність по створенню власної системи роботи

5.4. самоконтроль, самокорекція

6. Результати самоосвіти

6.1. виступи на методичних заходах

6.2. створення програм, методичних розробок, проектів

6.3. створення портфоліо, веб-сторінок, блогів, сайтів, спілкування з колегами в групах соцмереж

6.4. пропаганда власного досвіду роботи з проблеми через Інтернет і т. д.

6.5. розробка електронних підручників, уроків, посібників, методичних розробок, тестових завдань

6.6. друк методичних матеріалів у педагогічних періодичних виданнях

6.7. створення електронної бібліотеки