Konstruktív életvezetés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konstruktív életvezetés by Mind Map: Konstruktív életvezetés

1. destruktív magatartásformák kritikája

2. Konstruktív magatartásformák megerősítése

3. Spontán kirekesztődés

4. Ismerethalmaz

5. Oktatás

5.1. Frontális

6. Képzés

7. Nevelés

8. Széles tevékenységrepertoár

9. Nevelési deficit

10. Tevékenység

10.1. heteronóm

10.1.1. direkt

10.1.2. indirekt

10.2. autonóm

11. Szociális kontroll

12. Egyén meggyőződésrendszere

13. Egyén konstruktív életvezetési modellje

14. Konstruktív szokások

15. Önfejlesztő magatartás és tevékenység

15.1. Intellektuális és ismeretszerző

15.2. Egészséges életmód

15.3. Esztétikai