Funcțiile/rolurile manageriale ale profesorului

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Funcțiile/rolurile manageriale ale profesorului by Mind Map: Funcțiile/rolurile manageriale ale profesorului

1. planifică activitățile instructiv-educative

1.1. planificări anuale

1.1.1. semestriale

2. organizează activitățile clasei

2.1. stabilește programul muncii instructiv-educative

2.2. organizează colectivul de elevi

2.2.1. organizație care învață

3. comunică informații științifice

3.1. mesaje educative

3.2. canale de comunicare

4. conduce activitatea desfășurată la clasă

4.1. formarea competențelor

5. coordonează activitățile clasei

5.1. sincronizarea

5.1.1. îndeplinirea obiectivelor

5.1.1.1. elevilor

5.1.1.2. clasei de elevi

6. motivează elevii

6.1. laude

6.2. recompense

7. consiliază elevii

7.1. activități școlare

7.2. activități extrașcolare

8. îndrumă elevii

8.1. sfaturi

8.2. recomandări

9. controlează activitățile elevilor

9.1. mijloace specifice

10. evaluează

10.1. mijloace

10.2. instrumente specifice

11. lider

11.1. conduce grupul de elevi

12. model

12.1. personalitate

12.2. acțiuni

13. agent motivator

13.1. întreține interesul

13.2. întreține curiozitatea