Vấn đề cấp thiết của nhân loại

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vấn đề cấp thiết của nhân loại by Mind Map: Vấn đề cấp thiết của nhân loại

1. Ô nhiễm môi trường

1.1. Là sự biến đổi thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sinh vật.

1.2. Thực trạng

1.2.1. Tài nguyên ô nhiễm nặng nề và cạn kiệt.

1.2.2. Thiên tai xảy ra nhiều.

1.2.3. Tầng ozone thủng

1.2.4. Trái đất nóng lên.

1.3. Trách nhiệm

1.3.1. Giữ gìn vệ sinh chung.

1.3.2. Bảo vệ tài nguyên.

1.3.3. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

1.3.4. Phê phán các hành vi ảnh hưởng đến môi trường.

2. Sự bùng nổ dân số

2.1. Là sự gia tăng dân số quá nhanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

2.2. Hậu quả

2.2.1. Mất cân bằng tự nhiên và xã hội.

2.2.2. Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

2.2.3. Kinh tế nghèo nàn.

2.2.4. Tệ nạn xã hội gia tăng.

2.3. Trách nhiệm

2.3.1. Nghiêm chỉnh thực hiện và tuyên truyền

2.3.1.1. Luật hôn nhân và gia đình.

2.3.1.2. Kế hoạch hóa gia đình.

2.3.2. Không kết hôn sớm, không sinh con ở tuổi vị thành niên.

3. Dịch bệnh hiểm nghèo

3.1. Các loại dịch bệnh: Lao, tim, sốt rét,… đặc biệt là HIV/AIDS.

3.2. Nguyên nhân

3.2.1. Môi trường ô nhiễm.

3.2.2. Ít quan tâm và đề phòng dịch bệnh.

3.2.3. Trình độ khoa học y tế chưa phát triển.

3.2.4. Khả năng ngăn ngừa dịch bệnh kém.

3.3. Trách nhiệm

3.3.1. Rèn luyện sức khỏe.

3.3.2. Tránh xa các tệ nạn xã hội.

3.3.3. Tuyên truyền các biện pháp.

3.3.4. Phòng tránh dịch bệnh.