Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
sales c-all by Mind Map: sales c-all

1. telefonáty s inováciou budete vedieť z akého zdroja prišiel potenciálny zákazník a zavolal

1.1. agentury (SEO, account, GA guru)

1.1.1. inovácia / proces/ používanie

1.1.2. vyskúšaj si ma !!! / na 3 mesiace zadarmo

1.2. priamy klienti

2. nasadenie ZADARMO (3 mesiace )

2.1. čo potrebujeme my od agentúry/firmy

2.1.1. pre spádovú landing page na web stránku - www. .......

2.1.2. GA kód - v tvare - UA-XXXXXXXX-X

2.1.3. tel. číslo na ktorom prijímate hovory

2.2. čo nasadí agentúra/firma

2.2.1. vygenerovaný skript / vloží si klient, alebo jeho programátor do web stránky/

2.2.2. otestuje sa balík tel. čísel / či fungujú po nasadení skriptu, rýchlosť načítania, správne presmerovanie, ... /

2.2.3. nastavenie GA - akvizícia - zrdoje návštevnosti - kánály- všetky kanály - až po zobrazenie ciele - vykliknúť cieľ hovor

3. report ( mesačne )

3.1. mail - automatické vygenerovanie reportu z GA - ( organika, počet cieľov,

3.2. telefonát - vypichnúť im pozitíva zo štatistiky

4. ostrá verzia

4.1. login na www.c-all.sk

4.1.1. formular A - login a heslo

4.1.2. formular B - verzia programov, fa udaje - meno a adresa firmy, IČO, DIČ, web

4.2. program pre ostrú verziu - mesačná platba, priamo zadanie platby cez plat. bránu

4.3. program pre ostrú verziu - ročná platba - bonus zdarma 3 mesiace,