Cloud Computing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cloud Computing by Mind Map: Cloud Computing

1. Definitie

1.1. 4 Soorten

1.1.1. waaS

1.1.1.1. Wifi as a Service;

1.1.1.2. virtualisatie en hardware integratie

1.1.2. saaS

1.1.2.1. software as a service

1.1.2.2. Webmail, Skype, Facebook, Microsoft Office 365

1.1.3. paaS

1.1.3.1. platform as a service

1.1.3.2. Google Apps Engine, Amazon S3, Rackspace Cloud Sites, Windows Azure

1.1.4. iaaS

1.1.4.1. infrastructre as a service

1.1.4.2. Amazon CloudWatch, GoGrid, Amazon VPC

2. vormen

2.1. 3 typen

2.1.1. Publiek

2.1.1.1. = externe werking

2.1.1.2. kan door iedereen bekeken worden

2.1.2. Privaat

2.1.2.1. = interne cloud

2.1.2.2. gebruiker heeft controle volledig zelf

2.1.3. hybride

2.1.3.1. samen interne en externe wolken gebruiken

3. voordelen

3.1. duurzaam

3.2. niet gebonden aan een apparaat of locatie

3.3. bereikbaar

3.4. snel

4. evoluties

4.1. Nieuw knooppunt

4.2. Nieuw knooppunt

4.3. Nieuw knooppunt

5. nadelen

5.1. niet veilig

5.2. moeilijk te controleren

5.3. kost geld

6. hoe?