Жобалардың тиімділігі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Жобалардың тиімділігі by Mind Map: Жобалардың тиімділігі

1. Инвестициялау-пайда (табыс-пайда (табыс табу) алу мақсатында, кәсіпкерлік қызмет нысандарына шетелдік инвестицияларды салуды жүзеге асыру мен байланысты қызмет

1.1. Нысан бойынша: Қаржылық инвестиция- бұл белгілі пайызбен құнды қағаздарға, акцияға, облигацияға, қарыздық құқыққа салынған шотына салынған ақша қаражаттары

1.2. Нақты инвестициялар- бұл өндіріске, оны құру мен дамытуға салынған капитал

2. Коммерциялық тиімділік –жоба қатысушылардың шығындары мен табыстарын анықтайды

3. Бюджеттік тиімділік – бюджеттің табысы мен шығынына әсер ететін жобалар

4. Макроэкономикалық тиімділік – аймақтық және ұлттық деңгейде жобалардың тиімділігін анықтайды

5. Инвестициялық жобаның тиімділігі – бұл жобаға қатысушылардың мақсаттары мен мүдделеріне инвестициялық жобаның сəйкестігін көрсететін категория.

5.1. Инвестициялық жобаның тиімділігін бағалу үшін жобаның барлық өмірлік кезеңдерін қарастырған жөн – жоба алдындаңы əзірлеуден бастап, оның толық аяқталуына дейін.

6. Инвестициялық тиімділікті бағалау әдістері

6.1. Ақшалай қаражаттардың дисконтталған ағынын түсіну (DCF)

6.1.1. Ақшаның уақытша құнын есептеу техникасына негізделген критерийлерді дисконттау критерийлері деп атайды. Дисконттау коэффициенті(Kd) — инвестордың инвестиция жасамай-ақ жетуі мүмкін деп есептейтін табыстылық деңгейі.

6.2. Рентабельділік

6.2.1. Рентабельділіктің ішкі нормасы (РІН, IRR) Internal Rate of Return – NPV (инвестициядан түскен кіріс) мағынасы нөлге тең болғандағы дисконттау коэффициенті егер IRR >q (q – дисконттау мөлшері), жоба тиімді.

7. Өтелу мерзімі (Ток, PBP) Pay-Back Period - жиынтық кірістің бастапқы жұмсалымға тең болғаны үшін өтуі тиіс жылдар саны. Өтелу мерзімі төмен болған сайын, жоба тартымды