Opintojaksoprojekti

AOKK/SOMPA/Testi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opintojaksoprojekti by Mind Map: Opintojaksoprojekti

1. Tiedottaminen

1.1. Facebook

1.2. Blogger

2. Työskentely

2.1. Google Docs

2.2. Mindmeister

2.2.1. TEHTÄVÄ 1.1C => Projektin ideointi ja suunnittelu

2.2.1.1. Tavoitteet

2.2.1.1.1. Oppia projektinhallintaa

2.2.1.1.2. Soveltaa opittua teoriaa

2.2.1.1.3. Projektin tavoitteet

2.2.1.2. Etapit

2.2.1.2.1. Ryhmäytyminen

2.2.1.2.2. Projektisuunnitelma

2.2.1.2.3. Väliraportointi

2.2.1.2.4. Loppuraportointi

2.2.1.2.5. Tulosten luovutus

2.2.1.3. IDEAT

2.2.1.3.1. Suunnittelu

2.2.1.3.2. Työvaiheet

2.2.1.3.3. Aivoriihet

2.2.1.3.4. Jatkokehitys

2.3. Wikispaces

3. Raportointi

3.1. Google Docs

3.2. Wikispaces

4. New node