Eesti keel - emakeel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eesti keel - emakeel by Mind Map: Eesti keel - emakeel

1. Läänemeresoome lõunarühma kuuluv keel.

2. Kõnelejad

2.1. Eesti (920 000)

2.2. Soome (48 000)

2.3. Venemaa (15 000)

2.4. Rootsi (u 10 000)

2.5. Kanada (6835)

2.6. Ameerika Ühendriigid (5938)

2.7. Austraalia (5255)

3. Emakeelena räägivad umbes 1 miljonit inimest

4. Murded

4.1. Põhjaeesti murre

4.2. Lõunaeesti murre

4.2.1. Võetakse ka nagu eraldiseisvat keelt.

4.3. Kirderanniku murre

4.3.1. Areneb välja praegu

5. Tähestik

5.1. 32 tähte

5.2. Tähed f, š, z ja ž esinevad ainult võõrsõnades.

5.3. Põhineb ladina tähestikule

6. Käänded

6.1. 14 käänet

7. Arenes välja muinasaja lõpul

8. Sõnad

8.1. Sõnu on laenatud teistest keeltest.

8.2. Näiteks: kopikas, majakas

9. Räägitakse Põhja-Euroopas

10. Varasem nimi oli MAAKEEL