Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
E-mail by Mind Map: E-mail

1. Školní E-mail

1.1. Předmět

1.1.1. Stručný

1.1.2. Jednoduchý

1.1.3. Hodnotný předmět

1.1.4. Bez pravopisných chyb

1.1.5. Příklady:

1.1.5.1. Doplnění úkolu

1.1.5.2. Dopsání testu

1.2. Obsah

1.2.1. Úvod

1.2.1.1. Oslovení, příklad:

1.2.1.1.1. Dobrý den,

1.2.2. Srozumitelný

1.2.3. stručný

1.2.4. Závěr

1.2.4.1. Podpis

1.2.5. Základní formátování

1.2.6. Bez pravopisných chyb

1.2.7. Dodržovat odstavce

1.2.8. Vykáme

1.2.9. Nepoužívat zkratky

1.2.10. Nepoužívat vulgarismy

1.3. Školní věci řešit školním emailem

1.4. Adresát

1.4.1. Komu

1.4.1.1. Dělení adresátů

1.4.1.1.1. Mezerou

1.4.1.1.2. Čárkou

1.4.1.1.3. Středníkem

1.4.2. Kopie

1.4.3. Skrytá kopie

1.4.4. Příklad:

1.4.4.1. [email protected]

1.5. Přílohy

1.5.1. Malé množství příloh

1.5.2. Fotky v nižším rozlišení

1.5.3. Spustitelné soubory

2. Pracovní E-mail

2.1. Obsah

2.1.1. Stručně vysvětlit co potřebujeme, co žádáme

2.1.2. Srozumitelný

2.1.3. Oslovení

2.1.4. Podpis

2.1.5. Vykat

2.1.6. Nepoužívat vulgarismy

2.1.7. Nedávat na

2.2. Předmět

2.3. Adresát

2.4. Pracovní e-mail