Інтерактивні форми навчання

Карта знань "Інтерактивні методи навчання"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інтерактивні форми навчання by Mind Map: Інтерактивні форми навчання

1. "Навчаючи-вчуся"

1.1. Цей метод дає учневі можливість взяти участь у навчанні та пердачі своїх знань іншим, у даному разі своїм однокласникам під час уроку

2. "Займи позицію"

2.1. Цей метод допомагає проводити дискусію зі спірної, суперечливої теми. Він дає можливість висловитися кожному учневі, продемонструвати різні думки теми, обгрунтувати свою позицію в будь-який час, якщо вас переконали, та назвати більш переконливіші аргументи

3. "Мозковий штурм"

3.1. Це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, який спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість. Він передбачає вільне висловлювання думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та рішень

4. "Мікрофон"

4.1. Дає можливість кожному висловити свою думку, швидко, по черзі, відповідаючи на запитання

5. Полегшують процес засвоєння знань

6. Допомагають аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до навчального матеріалу

7. Навчають формулювати власну думку, правильно виражатиїї, доводити свою точку зору

8. Навчають моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації

9. Вчать слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, прагнути до діалогу

10. Навчають будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв'язувати їх, шукати компроміси

11. Навчають знаходити спільне розв'язання проблем, розвивають навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт

12. Дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає і тих хто навчається, вчить їх конструктивній взаємодії

13. Сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює доброзичливу атмосферу, значно підвищує мотивацію до навчання

14. Мають достатню кількість ефективних методів навчання

15. "Робота в парах"

15.1. Робота в парах є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи дозволяє учням набути навичок співробітництва, оволодіти вміннями висловлюватися та активно слухати

16. "Ток-шоу"

16.1. Метою такої форми роботи є отримання навичок публічного виступу та дискутування. Вчитель на такому уроці є ведучим

17. "Ажурна пилка"

17.1. Метод дозволяє учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує учнів допомагати одне одному "Вчитися навчаючи"

18. "Коло ідей"

18.1. Цей метод є ефективним у вирішенні гострих суперечливих питань та базовим для створення списку загальних ідей. Метою цього методу є залучення всіх учасників до дискусії. Він дозволяє уникнути ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію з проблеми

19. "Суд від свого імені"

19.1. Цей метод дозволяє учням отримати уявлення про спрощену процедуру приймання судового рішення та провести рольову гру - судовий процес за участі 3-х осіб: судді, позивача та відповідача.