Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
План уроку by Mind Map: План уроку

1. Objectives

1.1. Знаннєвий компонент: розуміння й тлумачення лексичного значення слів; пояснення лексичного значення багатозначних слів.

1.2. Діяльнісний компонент: розрізнення прямого й переносного значення багатозначних слів.

1.3. Ціннісний компонент: усвідомлення багатства виражальних засобів української мови, зокрема багатство її лексичного складу

2. Resources

2.1. Підручник

2.2. Екран чи інтерактивна дошка

2.3. Проектор

3. Prerequisites

3.1. Організація класу

3.2. Мотивація навчальної діяльності

3.3. Повідомлення теми та мети уроку

4. Notes

4.1. Вивчення нового матеріалу

4.1.1. Робота зі словниками

4.1.2. Мовне дослідження

4.2. Закріплення вивченого малеріалу

4.2.1. Метод "Прес"

4.2.2. Гра "Пазл"

4.2.3. Робота з підручником

4.2.4. Самостійна робота

4.2.5. Робота в парах

4.3. Оцінення навчальної діяльності учнів

4.4. Домашнє завдання

4.5. Підсумок уроку

5. Link

5.1. Відео до уроку

5.2. Вікіпедія