Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Web by Mind Map: Web

1. Quản trị

1.1. Quản lý tài khoản

1.1.1. Khoá/Mở tài khoản

1.1.2. Tạo mới tài khoản

1.1.3. Cấp lại mật khẩu

1.1.4. Chỉnh sửa thông tin

1.1.5. Phân quyền tài khoản

1.1.5.1. Tài khoản người dùng

1.1.5.2. Tài khoản nhân viên sale

1.1.5.3. Tài khoản quản trị

1.1.5.4. Tài khoản kế toán

1.1.5.5. Tài khoản duyện tin

1.1.5.6. Tài khoản cộng tác viên

1.2. Báo cáo thống kê

1.2.1. Thống kê số giao dịch

1.2.2. Thống kê số tiền được nạp

1.2.3. Thống kê hoạt động của nhân viên kinh doanh

1.2.4. Thống kê bài đăng

1.3. Quản lý điểm/tiền

1.3.1. Chỉnh sửa số dư

1.3.2. Đóng băng tài khoản

1.4. Quản lý bài đăng

1.4.1. Gỡ bài đăng

1.4.2. Quản lý độ ưu tiên của bài đăng

1.4.3. Hệ thống ranking

1.4.3.1. Ranking của bài đăng

1.4.3.2. Ranking của tài khoản

1.5. Khuyến mãi

1.5.1. Tạo chiến dịch

1.5.1.1. Cài đặt thời gian hiển thị popup

1.5.1.2. Gửi thông báo

1.5.1.3. Tuỳ chọn danh sách tài khoản được hưởng khuyến mãi

1.5.1.3.1. Danh sách số điện thoại

1.5.1.3.2. Danh sách email

1.5.1.3.3. Danh sách tương tác với sản phẩm

1.5.1.3.4. Theo ranking người dùng

1.5.1.3.5. Theo hành vi sử dụng app

1.5.1.4. Lập lịch cho chiến dịch

1.5.2. Quản lý chiến dịch

1.5.2.1. Thống kê/Phân tích kết quả chiến dịch

1.5.2.2. Thiết lập thông báo

1.5.2.2.1. Nhận thông báo qua tin nhắn

1.5.2.2.2. Nhận thông báo qua email

1.6. Thông báo hệ thống

1.6.1. Tuỳ chỉnh điều kiện nhận thông báo

1.6.1.1. Thông báo hoạt động bất thường

1.6.1.2. Thông báo tin đăng có dấu hiệu nguy hiểm

1.6.1.3. Thông báo giao dịch lớn

1.7. Ranking

1.7.1. Ranking người dùng

1.7.2. Ranking sản phẩm

1.7.3. Ranking nhân viên sale

2. Đăng ký/Đăng nhập

2.1. Đăng ký

2.1.1. Đăng ký bằng email

2.1.2. Xác minh email

2.1.3. Xác minh SĐT

2.1.4. Đăng ký bằng Facebook

2.2. Đăng nhập

2.2.1. Đăng nhập bằng email

2.2.2. Lấy lại mật khẩu

2.2.3. Đăng ký bằng số điện thoại

2.2.4. Đăng nhập bằng Facebook

3. Home page

3.1. Giới thiệu

3.1.1. Sứ mệnh

3.1.2. Tầm nhìn

3.1.3. Con người

3.2. Popup tự động

3.3. Tích hợp Facebook chat

4. Nạp tiền

4.1. Cổng thanh toán

4.1.1. Zalopay

4.1.2. Nạp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng

4.1.2.1. Gửi thông báo cho quản trị viên sau khi chuyển khoản

4.1.3. Internet banking

4.1.4. Visa/Master Card

4.2. Tự động cộng điểm/số dư

5. Hướng dẫn

5.1. Sử dụng ứng dụng

5.2. Luật pháp

5.3. Hình thức giao dịch

5.4. Các loại BĐS

6. Hỗ trợ

6.1. Liên hệ

6.2. Các câu hỏi thường gặp

7. Tin tức

8. Cộng đồng

8.1. Hỏi đáp

8.2. Like/Share/Comment

8.3. Theo dõi

9. CMS Quản lý và tạo nội dung

10. Sản phẩm

10.1. Hiển thị danh sách BĐS

10.2. Lọc

10.2.1. Theo dự án

10.2.2. Theo loại BĐS

10.2.3. Theo diện tích

10.2.4. Theo giá

10.3. Tìm kiếm

10.3.1. Tìm kiếm cơ bản theo tiêu đề

10.3.2. Tìm kiếm thông minh theo nhiều tiêu chí

10.4. Mở khoá thông tin liên hệ

10.4.1. Liên hệ với người bán/cho thuê

10.4.2. Kênh liên hệ

10.4.2.1. Email/Số điện thoai

10.4.2.2. Chat

10.5. Liên hệ với sale

10.5.1. Hiển thị thông tin của nhân viên sale phụ trách

10.5.2. Kênh liên hệ

10.5.2.1. Email/Số điện thoại

10.5.2.2. Chat

11. Đăng sản phẩm

11.1. Giao diện nhập thông tin

11.1.1. Thông tin cơ bản

11.1.2. Ảnh

11.1.3. Bản đồ

11.2. Giao diện thanh toán

11.2.1. Zalo Pay

11.2.2. Chuyển khoản

11.3. Cam kết

11.4. Xác nhận và đăng sản phẩm

11.4.1. Gửi tới nhân viên sale phù hợp

11.4.1.1. Gửi theo vùng

11.4.1.2. Gửi theo độ ưu tiên

11.5. Lưu vào danh sách chờ xác nhận của nhân viên sale

12. User App

12.1. Đăng ký/Đăng nhập

12.1.1. Đăng ký

12.1.1.1. Đăng ký bằng email

12.1.1.2. Xác minh SĐT

12.1.1.3. Xác minh email

12.1.1.4. Đăng ký bằng Facebook

12.1.2. Đăng nhập

12.1.2.1. Đăng nhập bằng email

12.1.2.2. Lấy lại mật khẩu

12.1.2.3. Đăng nhập bằng số điện thoại

12.1.2.4. Đăng nhập bằng Facebook

12.2. Sản phẩm

12.2.1. Hiển thị danh sách BĐS

12.2.2. Lọc

12.2.2.1. Theo dự án

12.2.2.2. Theo loại BĐS

12.2.2.3. Theo diện tích

12.2.2.4. Theo giá

12.2.3. Tìm kiếm

12.2.3.1. Tìm kiếm cơ bản theo tiêu đề

12.2.3.2. Tìm kiếm thông minh theo nhiều tiêu chí

12.2.4. Mở khoá thông tin liên hệ

12.2.4.1. Liên hệ với người bán/cho thuê

12.2.4.2. Kênh liên hệ

12.2.4.2.1. Email/Số điện thoai

12.2.4.2.2. Chat

12.2.5. Liên hệ với sale

12.2.5.1. Hiển thị thông tin của nhân viên sale phụ trách

12.2.5.2. Kênh liên hệ

12.2.5.2.1. Email/Số điện thoại

12.2.5.2.2. Chat

12.3. Đăng sản phẩm

12.3.1. Giao diện nhập thông tin

12.3.1.1. Thông tin cơ bản

12.3.1.2. Ảnh

12.3.1.3. Bản đồ

12.3.2. Giao diện thanh toán

12.3.2.1. Zalo Pay

12.3.2.2. Chuyển khoản

12.3.2.3. Thanh toán sử dụng điểm sẵn có

12.3.3. Cam kết

12.3.4. Xác nhận và đăng sản phẩm

12.3.4.1. Gửi tới nhân viên sale phù hợp

12.3.4.1.1. Gửi theo vùng

12.3.4.1.2. Gửi theo độ ưu tiên

12.3.5. Lưu vào danh sách chờ xác nhận của nhân viên sale

12.4. Nhận thông báo

12.4.1. Thông báo khuyến mãi

12.4.2. Thông báo hệ thống

12.5. Nạp tiền

12.5.1. Cổng thanh toán

12.5.1.1. Nạp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng

12.5.1.1.1. Gửi thông báo cho quản trị viên sau khi chuyển khoản

12.5.1.2. Zalopay

12.5.1.3. Internet banking

12.5.1.4. Visa/Master Card

12.5.2. Tự động cộng điểm/số dư

12.6. Hướng dẫn

12.6.1. Sử dụng ứng dụng

12.6.2. Luật pháp

12.6.3. Hình thức giao dịch

12.6.4. Các loại BĐS

12.7. Hỗ trợ

12.7.1. Liên hệ

12.7.2. Các câu hỏi thường gặp

13. Sale App

13.1. Đăng nhập

13.1.1. Đăng nhập

13.1.1.1. Đăng nhập bằng email

13.1.1.2. Đăng nhập bằng số điện thoại

13.1.1.3. Đăng nhập bằng Facebook

13.2. Danh sách sản phẩm chờ duyệt

13.2.1. Thông tin sản phẩm

13.2.2. Thông tin người bán/cho thuê

13.3. Duyệt sản phẩm

13.4. Liên hệ với người bán/cho thuê

13.4.1. Kênh liên hệ

13.4.1.1. Điện thoại/email

13.4.1.2. Chat

13.5. Liên hệ với khách hàng

13.5.1. Kênh liên hệ

13.5.1.1. Điện thoại/email

13.5.1.2. Chat

13.6. Nhận sản phẩm phù hợp

13.6.1. Nhận sản phẩm theo vùng

13.6.2. Nhận sản phẩm theo rank

13.7. Nhận thông báo

13.7.1. Thông báo khuyến mãi

13.7.2. Thông báo hệ thống

13.7.3. Thông báo sản phẩm

13.7.3.1. Khi khách hàng xem sản phẩm

13.7.3.2. Khi thông tin được thay đổi