Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria by Mind Map: Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria

1. Riippuu pitkälti hoitajan kiinnostuksesta ja perehtyneisyydestä aiheeseen

1.1. Tällöin nuoren mahdollisuus saada yhdenvertaista palvelua on satunnaista

2. Hoitotyössä

2.1. Ota nuoren kokemus omasta sukupuoli-identiteetistä todesta.

2.2. Tue sukupuoli-identiteetin pohdinnassa

2.3. Huomioi että sukupuolisidonnaisuudet voivat aiheuttaa ahdistusta sateenkaarinuorelle

2.3.1. Anna keskustelussa tilaa nuorelle ja hänen identiteetilleen ja vältä heteronormatiivisuutta sekä stereotypoioita

2.4. Tiedosta oma suhtautumisesi heteronormatiivisuuteen ja vältä tuomasta sitä automaationa

2.5. Tiedosta omat ja työpaikan asenteet sukupuolinormeja kohtaan

2.5.1. Ketä hyödyttävät?

2.5.2. Ketä sulkevat ulkopuolelle?

2.5.3. Ovatko ne tarpeellisia?

2.5.4. Voisiko niitä muuttaa/purkaa?

2.6. Jos olet epävarma KYSY ja OTA SELVÄÄ!

2.7. Pyri sanoilla ja kehonkielellä huomioimaan moninaiset identiteetit ja välttä normien esiintuomista sekä vahvistamista.

2.8. Nuori ei jaksa välttämättä toimia enää valistajana, joten henkilökunnan tulee hankkia tietoa myös muualta.

2.9. Yhdenvertainen kohtaaminen on muutakin kuin pelkkää yksilön hyväksymistä, se on aktiivisia tekoja, vaatii asioihin perehtyneisyyttä ja empatiaa

3. Tieto on paras lääke ennakkoluuloihin ja epävarmuuteen

4. Yhteiskunnan heteronormatiivisuus näkyy hoitotyössä siten, että oletuksena on, että asiakkaat ovat cis-heteroita ja jos eivät sitä ole, jää vastuu asian esiin ottamisesta asiakkaalle itselleen

5. Jokaisella nuorella on oikeus yhdenvertaiseen palveluun ja yksilölliseen kohteluun

5.1. Perustuslaki ja terveydenhuollon laki takaa oikeuden yhdenvertaiseen kohteluun.

6. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin huomioiminen on osa kokonaisvaltaista hoitotyötä