BST tháng 5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BST tháng 5 by Mind Map: BST tháng 5

1. Chủ đề:

1.1. Sơ mi - Chân váy (30+)

1.2. Phân khúc giá: 700-900k/chi tiết

1.3. Màu sắc: Đen trắng

2. Sản xuất

2.1. Tổng số 10 mẫu

2.1.1. Dự kiến chi phí lên mẫu: 500k/chi tiết

2.2. Họa báo là 10

2.2.1. Chi phí gồm: mẫu 2500-3000k

2.2.2. Thợ chụp: 1000k-1500k

2.2.3. Studio: 750k-1000k

2.3. Cho sản xuất là 5

2.3.1. Chi phí NVL: 150k/sp

2.3.2. Chi phí gia công: 200k/sp

2.3.3. số lượng: 5c/mẫu

2.4. Cho order và đánh giá xu hướng 5 mẫu

2.5. Tổng chi phí: 5000k+5500k+8750k = 19250k

2.5.1. Chi phí trên đầu sp TB = 550k

3. Marketing

3.1. Chi phí max 10tr

3.1.1. Facebook

3.1.1.1. Hướng chạy: Nuôi fanpage và chạy nhận diện (nội dung nuôi fanpage: ảnh, content, lời tựa...)

3.1.1.2. Chính sách cho online: - Ảnh, thư ngỏ, giấy mời...

3.1.1.3. Dịch vụ

3.1.2. Insta

3.1.3. Trực tiếp

3.1.3.1. Lên list

3.1.3.2. lên nội dung tiếp cận

3.1.3.3. chính sách

3.1.3.4. mục đích để KH đó recommend cho brand

4. Sale

4.1. Lên nội dung trả lời KH

4.2. Lên chính sách ghim đầu page

4.3. Cố gắng thu thập càng nhiều thông tin KH càng tốt

4.3.1. ,CHính sách off sale là không có, và nếu như tỷ lệ chốt KH không đạt đúng kỳ vọng thì phải tăng số lượng KH tiếp cận lên

4.4. target: 175 KH tiếp cận, tỷ lệ chốt 1/5

5. KCS

5.1. Đánh giá chất lượng