Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TROKUT by Mind Map: TROKUT

1. Vrste: pravokutan, jednakostranični, jednakokračni i raznostranični

2. SSS poučak o sukladnosti trokuta glasi da su 2 trokuta sukladna ako se podudaraju u svim trima stranicama

3. Poučak SKS kaže da su 2 trokuta sukladna ako se podudaraju u dvjema stranicama i kutu među njima

4. Poučak KSK: 2 su trokuta sukladna ako se podudaraju u stranici i kutovima uz tu stranicu

5. SSK poučak kaže da su 2 trokuta sukladna ako se podudaraju u dvjema stranicama i kutu nasuprot duljoj od njih

6. Zbroj unutarnjih kutova trokuta iznosi 180 stupnjeva

7. Zbroj vanjskih kutova trokuta iznosi 360 stupnjeva

8. 4 karakteristične točke trokuta su: središte opisane kružnice, središte upisane kružnice, težište i ortocentar

8.1. Središte opisane kružnice - točka u kojoj se sijeku simetrale stranica trokuta

8.2. Središte upisane kružnice - točka u kojoj se sijeku simetrale unutarnjih kutova trokuta

8.3. Težište - točka u kojoj se sijeku težišnice trokuta

8.3.1. Težišnica je dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem nasuprotne stranice

8.4. Ortocentar - točka u kojoj se sijeku pravci na kojima leže visine trokuta

9. Srednjica trokuta je dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta

10. Trokuti su slični ako imaju iste veličine kutova i ako su im stranice proporcionalne

11. Taklesov teorem o proporcionalnosti dužina glasi: paralelni pravci na krakovima kuta odsjecaju dužine proporcionalnih duljina

12. Obrat Talesovog teorema o proporcionalnosti dužina glasi: ako pravci na krakovima kuta odsjecaju dužine proporcionalnih duljina onda su oni paralelni

13. Homotetija - preslikavanje koje će svaku točku lika preslikati u neku drugu