Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. Технологія навчального дослідження

1.1. Зіткнення з проблемою;

1.2. Збирання даних - варифікація;

1.3. Збирання даних експерименту;

1.4. Побудова пояснення;

1.5. Аналіз ходу дослідження;

1.6. Висновки.

2. Технологія проблемного навчання

2.1. Викладення матеріалу з проблемним початком;

2.2. Проблемне викладення знань;

2.3. Частково-пошуковий або евристичний метод;

2.4. Дослідницький метод;

2.5. Метод проектів;

2.6. Уроки когнитивного типу: частково-пошукові або практичні уроки;

2.7. Уроки-семінари: семінар-співбесіда, семінар-обговорення, семінар-диспут, семінар-дискусія (мозковий штурм, "суперечка рядів", вчитель проти учнів) взаємонавчальні семінари;

2.8. Уроки -лекції: вступні лекції - візуалізація з проблемно-інформаційними компонентами, лекції провокації;

2.9. Уроки креативного типу: уроки проекти, уроки протиріччя, уроки ділових ігор.

3. Техлологія "шести капелюхів мислення"

3.1. Білий-факти;

3.2. Синій-узагальнення;

3.3. Зелений-творчість;

3.4. Жовтий-позитивне мислення;

3.5. Чорний-проблеми, протиріччя;

3.6. Червоний-емоції.

4. Інтерактивні методи навчання

4.1. Кооперативне навчання;

4.2. Колективно-групове навчання;

4.3. Технології ситуаційного моделювання;

4.4. Технології опрацювання дискусійних питань.

5. Мультимедійні технології

5.1. Посилення мотивації навчання учня;

5.2. Удосконалення системи управління навчанням на різних етапах уроку;

5.3. Підвищення рівня обізнаності учнів щодо сучасних інформаційних технологій;

5.4. Зростання якості навчання і виховання, підвищення інформаційної культури;

5.5. Демонстрація можливостей комп’ютера не лише як засобу гри.

6. Проектні технології

6.1. Навчання в співробітництві;

6.2. Дискусії;

6.3. Рольові ігри;

6.4. Портфель учня.

6.5. Мозкова атака;

7. Ігрові технології

7.1. Навчальні, тренувальні, узагальнюючі;

7.2. Пізнавальні, розвиваючі, виховні;

7.3. Рухливі, сюжетно-рольові, імітаційні;

7.4. Репродуктивні, продуктивні, творчі.