ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. ร้านอาหารตามสั่ง

2. ระบบแพทย์ชุมชน

2.1. อาหาร

2.1.1. ตามธรรมชาติ

2.1.1.1. กบ เขียด

2.1.1.2. กุ้ง หอย ปู ปลา

2.1.1.3. ของป่า

2.1.1.4. พืชผักสวนครัว

2.1.2. ตลาดสดตอนเย็น

2.1.3. ร้านสะดวกซื้อ/7eleven

2.1.4. รถขายเร่

2.2. การออกกำลังกาย

2.2.1. ปั่นจักรยาน

2.2.2. เดินเร็ว

2.2.3. เต้นแอโรบิค

2.3. ยาสามัญประจำบ้าน

2.3.1. ยาแก้ปวดลดไข้

2.3.2. ยาแก้แพ้

2.3.3. ยาล้างแผล

2.3.4. ยาธาตุนำ้ขาว

2.4. ยาสมุนไพร

2.4.1. ขี้เหล็ก

2.4.2. ขิง ข่า

2.4.3. ตะไคร้

2.4.4. มะขาม

2.4.5. กระเทียม

2.5. ยาชุด

2.5.1. ยาคลายกล้ามเนื้อ

2.5.2. ยแก้ปวด

2.6. ยาพื้นบ้าน

2.6.1. ยาหม่อง

2.6.2. ยาหอม

2.6.3. ยาหม้อ

3. ระบบแพทย์พื้นบ้าน

3.1. สิ่งศักดิ์สิทธ์

3.1.1. ผีบรรษพบุรุษ

3.1.2. วัดนางยุ้ย

3.2. สมุนไพร

3.2.1. รางจืด

3.2.2. ฟ้าทะลายโจร

3.2.3. ใบย่านาง

3.2.4. เสลดพังพอน

3.2.5. ว่านหางจระเข้

3.2.6. เปลือกไม้

3.3. พิธีสู่ขวัญ

3.4. เป่านำ้มนต์

3.5. นวดประคบสมุนไพร

3.6. นวดประคบน้ำมัน

4. ระบบแพทย์สมัยใหม่

4.1. รพ.สต อนาลโย

4.2. คลินิกแพทย์/พยาบาล

4.3. โรงพะยาบาลพะเยา

4.4. โรงพยาบาลเอกชน

4.5. ร้านขายยา

4.6. ยาโรคประจำตัว

4.6.1. ยาเบาหวาน

4.6.2. ยาความดันโลหิตสูง

4.6.3. ยาไขมันในเลือดสุง

4.6.4. ยาหัวใจและหลอดเลือด

5. พฤติกรรม

5.1. การพักผ่อนคลายเครียด

5.1.1. ดูละคร/ฟังเพลง

5.1.2. อ่านหนังสือ

5.1.3. พบปะสังสรรกับคนสนิด

5.2. การกิน

5.2.1. การประกอบอาหารเอง

5.2.2. มังสวิรัติ

5.3. การดื่ม

5.3.1. แอลกอฮอล์

5.3.2. น้ำหวาน/นำ้อัดลม

5.3.3. ชา/กาแฟ

5.3.4. น้ำผลไม้

5.4. ทางเพศ

5.4.1. การมีเพศสัมพันธ์

5.4.2. การเบี่ยงเบนทางเพศ

5.4.3. กรวางแผนครอบครัว

5.5. การใช้ถนน

5.5.1. การสวมหมวกนิรภัย

5.5.2. การคาดเข็มขัดนิรภัย

5.5.3. การข้ามทางม้าลาย/สะพานลอย

6. สิ่งแวดล้อม

6.1. สังคม

6.1.1. ศาสนา

6.1.2. วัฒนธรรม

6.2. เศรษฐกิจ

6.2.1. ธนาคาร

6.2.2. ตลาด

6.3. น้ำสะอาด

6.3.1. น้ำอุปโภค

6.3.2. น้ำบริโภค

6.4. อากาศ

6.4.1. ฝุ่นควัน

6.4.2. กลิ่นเหม็นจากกองยะ

6.4.3. คันท่อไอเสีย

6.5. ดินป่นเปื้อน

6.5.1. ยาฆ่าแมลง

6.5.2. ยาปราบศัตรุพืช

7. ชีวภาพ

7.1. ภาวะโภชนาการ

7.2. ภูมิคุ้มกันโรค

7.3. พันธุกรรม

7.4. ความเป็นชาย

7.4.1. ฮอร์โมน

7.5. ความเป็นหญิง

7.5.1. การมีประจำเดือน

7.5.2. การหมดประจำเดือน

7.5.3. การตั้งครรภ์

7.5.3.1. การคลอด

7.5.3.2. การแท้ง

7.6. ความเป็นเด็ก

7.7. ความชรา

7.7.1. อวัยวะเสื่อม