Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Historiografía by Mind Map: Historiografía

1. 1. Introdución

1.1. Introdución

1.1.1. Nace en Roma como imitación dos historiógrafos grego

1.1.2. Definese como o coñecemento adquirido por un descubrimento ou investigación

1.1.3. Autores destacados: Heródoto ,Tucídides, Polibio

1.1.4. Historiografos gregos: buscan o ''porqué''dos feitos.

1.1.5. Os romanos importaballe o ''para que ''

1.2. Características

1.2.1. Patriotismo

1.2.2. Compromiso político de algúns historiadores

1.2.3. Carácter moralizante

1.2.4. Compoñente retórico

1.3. Evolución

1.3.1. finais do século III a.C

1.3.1.1. Nacionalismo

1.3.2. Influencia literatura grega

1.4. Precedentes: primeiros documentos

1.4.1. Documentos públicos

1.4.1.1. Foedera regum

1.4.1.1.1. Son documentos xurídicos e relixiosos

1.4.1.2. Actas dos maxistrados

1.4.1.2.1. Arquivos oficiais

1.4.1.2.2. elaborados polos pontífices, os Libri Pontificum ou Annales Maximi

1.4.1.2.3. Inclúense os digna memoratu

1.4.2. Documentos privados

1.4.2.1. Historia de familias importantes que gardan arquivos dos antepasados

1.4.2.1.1. Laudationes funebres

1.4.2.1.2. Tituli imaginum

2. 2. Epoca arcaica

2.1. Os comezos: os primeiros analistas (III-II a.C.)

2.1.1. Narran os feitos ano por ano

2.1.2. Autores Fabio Pictor, e L. Cincio Alimento escriben en grego

2.2. Catón

2.2.1. Primeira obra en latín de historiografía

2.2.1.1. Historia de Roma dende a súa fundación

2.2.1.1.1. Origenes

2.3. Analistas posteriores a Catón (II-I a.C.)

2.3.1. Escriben en latín e baseanse en outras obras

2.3.2. Fontes

2.3.2.1. autores gregos

2.3.2.2. historiografía etrusca

2.3.2.3. Documentos

2.3.2.3.1. documentos públicos

2.3.2.3.2. Documentos privados

2.3.3. Metodoloxía

2.3.3.1. Falsificación

2.3.3.2. Esaxeración

2.3.3.3. Invención

2.3.4. Finalidade

2.3.4.1. Interese único por Roma

2.3.4.2. Historia unha escola de civismo e un instrumento de goberno

3. 3. Época Clásica

3.1. Caius lulius Caesar (100- 44 a . C.)

3.1.1. non é considerado un historiador

3.1.1.1. obras: xustifica os seus actos e defendese ante as críticas e acusacións

3.1.2. obra

3.1.2.1. Comentarii

3.1.2.1.1. De bello Gallico

3.1.2.1.2. De bello civili

3.1.3. Fontes

3.1.3.1. informes técnicos elaborados polos seus soldados

3.1.3.2. informes que el mesmo lle enviaba ó senado

3.1.3.3. apuntamentos persoais

3.1.3.4. lugares onde transcorreron os conflictos bélicos.

3.2. Caius Sallustius Crispus (86- 35 a . C.)

3.2.1. vida

3.2.1.1. Apoio a Xulio César

3.2.1.2. Traballos históricos

3.2.1.3. Familia plebea

3.2.2. obra

3.2.2.1. A conxura de Catilina

3.2.2.2. Iugurtha (Bellum Iuguthium)

3.2.2.2.1. Guerra de Numidia

3.2.2.3. De Historias (Historiae)

3.2.2.3.1. Feitos dende a morte de Sila ata o triunfo de Pompeio

3.2.2.4. Iugurtha (Bellum Iuguthium)

3.2.3. Lingua e estilo

3.2.3.1. Modelo do grego Tucídices

3.2.3.2. Arcaizante

3.2.3.3. Idea central resaltar Roma

3.2.3.4. A virtus (xente honesta e boa) fixo grande a Roma

3.3. Cornelius Nepos

3.3.1. introduce en Roma a historiografía biográfica

3.3.2. obra

3.3.2.1. De viris illustribus

3.3.2.1.1. biografías de diversos personaxes

3.3.2.2. De excellentibus ducibus

3.3.2.2.1. vidas de grandes xenerais estranxeiros

3.3.3. Características

3.3.3.1. anécdotas triviais

4. 4. Época post-clásica

4.1. 1. Suertonio (70-140 a.C.)

4.1.1. Introdución

4.1.1.1. estudos en Roma baixo a protección de Plinio o Mozo

4.1.1.2. Traballou como arquiveiro de Adriano

4.1.2. Obras

4.1.2.1. De viris illustribus

4.1.2.2. De duodecim Caesarum vita

4.1.2.2.1. biografías

4.1.2.3. estilo

4.1.2.3.1. Detalles irrelevantes e anecdóticos

4.1.3. Cornelio Tácito

4.2. Cornelio Tácito

4.2.1. obra

4.2.1.1. De vita et moribus Iulii Agricolae

4.2.1.1.1. romano tradicional nun mundo decadente

4.2.1.2. Germania

4.2.1.2.1. descrición de pobos nos que ve as mesmas virtudes que deron a Roma a súa grandeza

4.2.1.3. Historiae

4.2.1.4. Annales

4.2.2. Características

4.2.2.1. pesimismo

4.2.2.2. oponse ao imperio

5. 5. Tito Livio

5.1. Vida

5.1.1. republicano

5.1.2. Vai a Roma para escribir

5.1.3. Padua do 59 a.C-17 d.C

5.2. obra

5.2.1. Composición

5.2.1.1. Narra a historia de Roma

5.2.1.2. Perdense 107 libros

5.2.1.3. Conservamos as que falan: Orixe de Roma 3º G. Samnita 2ºG. Púnica Conquista de Macedonia 35 libros conservanse integros

5.2.1.4. Libros non conservados

5.2.1.4.1. periochae

5.2.2. Fontes e método

5.2.2.1. fontes analistas e historiadores gregos

5.2.2.2. fontes Sobre todo Polibio

5.2.2.3. Elixe as versións dos feitos creíbles ou transcribeas todas

5.2.2.4. Roma atende calquera información o prestixio e gloria dos antepasados

5.2.2.5. Non lle interesan os documentos oficiais

5.2.2.6. Suprime as contradiccións máis notorias

5.2.2.7. Elixe os datos aportados polas diversas fontes establece entre elas relacións lóxicas necesarias.

5.2.3. Fins

5.2.3.1. O escritor convértese en moralista

5.2.3.2. Respecto polos mos maiorum

5.2.3.3. Apoio ao programa restaurador

5.2.4. Estilo

5.2.4.1. Alta categoría como escritor

5.2.4.2. Opus oratorium maxime

5.2.4.2.1. Concepción de Cicerón

5.2.4.3. Actea ubertas

5.2.4.3.1. abundancia transparente, con períodos longos, amplos e cadenciosos, afíns á prosa ciceroniana

5.2.4.4. O poeta da historia

5.2.4.4.1. Lendas heroicas

6. 6. Época Decadente

6.1. Floro: (século II d.C.)

6.1.1. condensación da obra de Tito Livio

6.2. Eutropio: (século IV d.C.)

6.2.1. Vida

6.2.1.1. cursus honorum

6.2.2. obra

6.2.2.1. epítome ou breviarium

6.2.2.1.1. resumes moi demandado polo públio

6.2.3. Fonte

6.2.3.1. Livio

6.2.4. lingua e estilo

6.2.4.1. Latín claro e sinxelo

6.2.4.2. Brevidade

6.2.4.3. Claridade e sinxeleza

6.2.4.4. elipses

6.2.4.5. Coordinación e xustaposición

6.2.4.6. narración

6.2.4.6.1. parataxis ou coordinacións

6.2.4.6.2. xustaposición de participios

6.2.4.6.3. enumeracións simples

6.2.4.6.4. formas impersoais

6.2.5. influencia

6.2.5.1. perdura ata a idade media

6.2.5.2. chegou a ser libro de texto

6.2.5.3. traduccions gregas

6.3. Amiano Marcelino (s. IV d.C.)

6.3.1. Amiano Marcelino (s. IV d.C.)

6.3.2. Rerum Gestarum Libri XXX

6.3.2.1. Continuación da obra de Tácito

6.3.3. Continuación da obra de Tácito pero escribia en grego

6.4. Historia Augusta (finais do s. IV d.C.)

6.4.1. Biografías dos emperadores

6.4.2. Composta por 6 autores