Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

OBSERVEREN by Mind Map: OBSERVEREN
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

OBSERVEREN

gemaakt door; Fieke de Rooij OAO1A   en Kim Schoenmakers OAO1B

Observeren van groepsprocessen

Hier observeer je groepen.

Groepsorde

In iedere groep mensen die langer samen functioneert, ontstaat een groepsorde. met groepsorde bedoelen we het patroon van de plaatsen die groepsleden innemen in een groep.

Dynamische groepsprocessen

Observatieplan

De stappen: de beginsituatie, tussenstap, achtergrondgegevens, doel en doelgroep, observatiehulpmiddelen, observatiemethode, te observeren gedrag, observatiesituaties, observatiedata en tijdstippen, interpreteren en rapporteren

Schriftelijk groepsinterview

Groepsinterview;                - het is nogal prive             - wat stel je voor vragen?     - wat voor soort informatie biedt een groepsinterview?

Methodisch observeren

De beginsituatie

De aanleiding voor je observatie is de reden waarom je observeert.

Achtergrondgegevens

Denk aan, leeftijd, groepsgrootte en de les of de situatie waarbinnen het probleem zich het meest voordoet. etc

Doel en Doelgroep

Je formuleert je doel. Een goede doelstelling is helder en voor slechts een uitleg vatbaar.

Observatiehulpmiddelen

Hulpmiddelen bij observatie zijn bijvoorbeeld; potlood, papier, stopwatch etc. Je keuze van hulpmiddelen hangt af van je vraagstelling.

Observatiemethode

Observatiemethoden;               - Kwalitatief; wat?                                  - Kwantitatief; hoe vaak?                                - de tijdsteekproef

Te observeren gedrag

Bepaal welk gedrag je gaat observeren. Je bedenkt van te voren waar je op gaat letten. Dat bepaal je op grond van wat je al weet.

Observatiesituatie

 Je bespreekt in welke situatie je observeert.

Observatiedata en Tijdstippen

Nu bepaal je op welke dag of dagen je zult observeren.

Manier van rapporteren

Rapporteren;                     - mondeling                       - schriftelijk                        - voorgedrukt formulier                           - vrije rapportage

Observeren, wat en waarom

Observeren

 - waarnemen                     - interpreteren                    - op objectieve wijze           - methodisch via observatieplan

Referentiekader

- waarden en normen - humeur - oordelen - aandacht - (on)bekendheid - hoe je in je vel steekt.

Objectiviteit

Objectief observeren; - alleen feiten, datgene wat je ziet - geen meningen of interpretaties

Interpretatie

Factoren die invloed hebben op je interpretatie; - de situatie - je eigen gekleurde bril

Redenen

Redenen om te observeren(bijvoorbeeld); - je wilt aansluiten bij de leerlingen - je wilt juiste aanpak bepalen bij een probleem - de leerlingen gaan naar een volgende leraar.