Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

OBSERVEREN by Mind Map: OBSERVEREN
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

OBSERVEREN

gemaakt door; Fieke de Rooij OAO1A   en Kim Schoenmakers OAO1B

Observeren van groepsprocessen

Hier observeer je groepen.

Groepsorde

Dynamische groepsprocessen

Observatieplan

Schriftelijk groepsinterview

Methodisch observeren

De beginsituatie

Achtergrondgegevens

Doel en Doelgroep

Observatiehulpmiddelen

Observatiemethode

Te observeren gedrag

Observatiesituatie

Observatiedata en Tijdstippen

Manier van rapporteren

Observeren, wat en waarom

Observeren

Referentiekader

Objectiviteit

Interpretatie

Redenen