OBSERVEREN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OBSERVEREN by Mind Map: OBSERVEREN

1. Observeren van groepsprocessen

1.1. Groepsorde

1.2. Dynamische groepsprocessen

1.3. Observatieplan

1.4. Schriftelijk groepsinterview

2. Methodisch observeren

2.1. De beginsituatie

2.2. Achtergrondgegevens

2.3. Doel en Doelgroep

2.4. Observatiehulpmiddelen

2.5. Observatiemethode

2.6. Te observeren gedrag

2.7. Observatiesituatie

2.8. Observatiedata en Tijdstippen

2.9. Manier van rapporteren

3. Observeren, wat en waarom

3.1. Observeren

3.2. Referentiekader

3.3. Objectiviteit

3.4. Interpretatie

3.5. Redenen