เด็กอายุ 1 ปี 2 เดือน พัฒนาการสมวัย ได้รับวัคซีนตามกำหนด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เด็กอายุ 1 ปี 2 เดือน พัฒนาการสมวัย ได้รับวัคซีนตามกำหนด by Mind Map: เด็กอายุ 1 ปี 2 เดือน พัฒนาการสมวัย ได้รับวัคซีนตามกำหนด

1. ตัวร้น มีอาการชักเกร็งทั้งตัวปากเขียวมือเขียวประมาณ 1 นาที อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ชีพจร 80 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 24 ครั้ง/นาที ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนทางผิวหนังเท่ากับ 66%

1.1. pharyngitis

1.1.1. ติดเชื้อไวรัส

1.1.1.1. กระตุ้น immune

1.1.1.1.1. สร้าง polypeptide