Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TROKUT by Mind Map: TROKUT

1. ŠILJASTOKUTNI

2. TUPOKUTNI

3. PRAVOKUTNI

4. JEDNAKOKRAČNI

5. JEDNAKOSTRANIČNI

6. RAZNOSTRANIČNI

7. TALESOV POUČAK- poučak o prporcionalnosti duljina

8. PITAGORIN POUČAK-površina kvadrata nad hipotenuzom trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama

9. SSS-trokuti su sukladni ako su im sve 3 odgovarajuće stranice proporcionalne

10. SKS-trokuti su sukladni ako su im 2 odgovarajuće stranice proporcionalne i kut između njih jednake veličine

11. KK-trokuti su sukladni ako su 2 kuta jednake veličine