Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TROKUT by Mind Map: TROKUT

1. VRSTE TROKUTA

1.1. tupokutni

1.2. pravokutni

1.3. šiljastokutni

1.4. PREMA VRSTI KUTOVA

1.5. PREMA VRSTI STRANICA

1.5.1. jednakostraničan

1.5.2. jednaokračan

1.5.3. raznostraničan

2. SUKLADNOST TROKUTA

2.1. SKS

2.2. SSS

2.3. KSK

3. 3 STRANICE

3.1. a

3.2. b

3.3. c

4. 3 VRHA

4.1. a

4.2. b

4.3. c

5. ZBROJ VANJSKIH KUTOVA

5.1. 360°

6. ZBROJ UNUTARNJIH KUTOVA

6.1. 180°

7. TALESOV POUČAK- poučak o proporcionalnosti duljina

8. SLIČNOST TROKUTA

8.1. SSS

8.2. SKS

8.3. KK

9. PITAGORIN POUČAK- površina kvadrata nad hipotenuzom trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama

10. HOMOTETIJA- preslikavanje koje svakoj točki ravnine T pridružuje točku T´ te iste ravnine

11. TEŽIŠTE- spaja vrh s polovištem suprotnih stranica

12. ORTOCENTAR- sjecište visina