Орфографія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Орфографія by Mind Map: Орфографія

1. Спрощення в групах приголосних

1.1. Відбувається:

1.1.1. здн-зн

1.1.2. ждн-жн

1.1.3. стн-сн

1.1.4. стл-сл

1.1.5. слн-сн

1.1.6. рдц-рц

1.1.7. зкн-зн

1.1.8. скн-сн

1.2. Не відбувається:

1.2.1. випускний

1.2.1.1. вискнути

1.2.1.1.1. скнара

1.2.2. зап'ястний

1.2.2.1. кістлявий

1.2.2.1.1. пестливий

1.2.3. форпостний

1.2.3.1. аванпостний

1.2.3.1.1. баластний

1.3. Відбувається лише у вимові, але не на письмі:

1.3.1. прикметники та іменники іншомовного походження на Т

1.3.1.1. студенТський\студенТство

1.3.1.1.1. турисТський

1.3.2. 16,60,600

1.3.2.1. шістнадцять

1.3.2.1.1. шістдесят

1.3.3. іменники ж.р. І відміни в Д.в. та М.в.

1.3.3.1. невістці

1.3.3.1.1. піаністці

2. Уживання знака м'якшення

2.1. Пишемо:

2.1.1. після Д,Т,З,С,Ц,Л,Н,Р в кінці слова чи складу

2.1.2. після Р перед О в середині складу

2.1.2.1. Винятки: Зорькін, Горький

2.1.3. у суфіксах:

2.1.3.1. ськ

2.1.3.1.1. цьк

2.1.3.2. еньк

2.1.3.2.1. есеньк

2.1.4. у дієсловах:

2.1.4.1. наказового способу

2.1.4.1.1. підносься, киньте

2.1.4.2. перед СЯ

2.1.4.2.1. хвилюється

2.1.5. у буквосполуках:

2.1.5.1. льч, льц

2.1.5.1.1. льк

2.1.5.2. ньч,ньц

2.1.5.2.1. ньк

2.1.5.3. сьч, сьц

2.1.5.3.1. ськ

2.1.6. після Л перед м'яким приголосним

2.1.6.1. польський

2.2. Не пишемо:

2.2.1. після Б,П,В,М,Ф та Ж,Ч,Ш,Щ

2.2.2. після Р у кінці слова та складу

2.2.3. між подвоєними літерами

2.2.4. мід двома м'якими приголосними, крім Л

2.2.5. після Н перед Ж,Ч,Ш,Щ та СЬК,СТВ

2.2.5.1. Винятки: Маньчужіря, женьшень, бриньчати

2.2.6. у кінці першої частини складних числівників

2.2.7. у буквосполуках

2.2.7.1. лч

2.2.7.1.1. лк

2.2.7.2. нч

2.2.7.2.1. нк

2.2.7.3. сч

2.2.7.3.1. ск

3. Апостроф

3.1. Пишемо:

3.1.1. після Б,П,В,М,Ф перед Я,Ю,Є,Ї

3.1.2. після префіксів на приголосний

3.1.3. у складних словах після першої частини, що закінчується на приголсний

3.1.4. у словах ЛУК'ЯН та похідних

3.1.5. після Р у кінці складу

3.2. Не пишемо:

3.2.1. після Б,П,В,М,Ф перед Я,Ю,Є,Ї, якщо перед губнимстоїть кореневий приголосний, крім Р

3.2.2. після Р на початку складу

3.2.3. перед ЙО

4. Подвоєння літер

4.1. Збіг приголосних відбувається:

4.1.1. на межі морфем

4.1.2. на межі частин складноскорочених слів

4.1.3. на межі основи лієслова минулого часу на С і СЯ

4.1.4. у прикметникових наголошених суфіксах

4.1.4.1. анн

4.1.4.2. янн

4.1.4.3. енн

4.1.5. у прикметниках старослов'янського походження, у іменниках та прислівниках, утворених від них

4.1.5.1. блаженний, огненний, мерзенний, благословенний

4.1.6. у словах:

4.1.6.1. бовван, Ганна, лляний, овва, ссати та похідних

4.2. Подвоєння не відбувається:

4.2.1. у прикметниках із суфіксами:

4.2.1.1. ан

4.2.1.1.1. гречаний

4.2.1.2. ян

4.2.1.2.1. глиняний

4.2.1.3. ин

4.2.1.3.1. орлиний

4.2.1.4. ін

4.2.1.4.1. солов'їний

4.2.2. у дієприкметникових суфіксах

4.2.2.1. варений, печений

4.2.3. у прикметниках:

4.2.3.1. жаданий, довгожданий, даний, шалений, скажений, навіжений, студений

5. Подовження м'яких приголосних

5.1. подовжуються приголосні Д,Т,З,С,Ц,Л,Н,Ж,Ч,Ш у позиції між голосними звуками

5.1.1. в іменниках сер.р. ІІ відміни на Я

5.1.2. в іменниках ж.р. та ч.р. І відміник на Я

5.1.3. в іменниках ж.р. ІІІ відміни в Ор.в. перед Ю

5.1.4. у формах дієслова ЛИТИ теперішнього чсу та похідних

5.1.5. у прислівниках:

5.1.5.1. зрання, спросоння, попідтинню, попідвіконню, навмання

5.2. подовження не відбувається:

5.2.1. у Р.в. множини іменників сер.р. ІІ відміни перед нульовим закінченням

5.2.2. в іменниках ж.р. І відміни нп ИНЯ

5.2.2.1. господиня, рабиня, гординя

5.2.3. в іменниках ІV відміни

5.2.4. у словах:

5.2.4.1. кутя, попадя, свиня

6. Правопис префіксів

6.1. префікс С

6.1.1. перед К,П,Т,Ф,Х

6.1.1.1. кафе "Птах"

6.2. префікс З

6.2.1. перед усіма іншими приголосними

6.3. префікс ЗІ

6.3.1. перед сполученням приголосних та сполученням губного пригол. + Й

6.4. префікс ПРЕ

6.4.1. якщо означає найвищий рівень вияву ознаки в прикметниках чи прислівниках = ДУЖЕ

6.4.1.1. Запам'ятайте:

6.4.1.1.1. презирливий

6.4.1.1.2. презирство

6.4.1.1.3. преосвященний

6.4.1.1.4. преподобний

6.4.1.1.5. престол

6.4.1.1.6. превелебний

6.5. префікс ПРИ

6.5.1. якщо означає:

6.5.1.1. наближення

6.5.1.2. приєднання

6.5.1.3. неповноту, частковість, результат дії

6.6. префікс ПРІ

6.6.1. лише у словах:

6.6.1.1. прізвище

6.6.1.2. прізвисько

6.6.1.3. прірва

6.7. префікс РОЗ, БЕЗ, ЧЕРЕЗ

6.7.1. лише із приголосним З

7. Правопис слів іншомовного походження

7.1. И

7.1.1. у загальних і географічних назвах після Д,Т,З,С,Ч,Ш,Ж,Р (правило 9) перед літерами на позначення приголосних, крім Й

7.1.1.1. дипломат, рецидив, чипси, жирандоль

7.1.1.1.1. + Вавилон, Єгипет, Єрусалим, Китай, Пакистан

7.1.2. у деяких давно запозичених словах (переважно тюркського походження та церковного вжитку)

7.1.2.1. башкир, кизил, кинджал, графин, єпископ, митра, диякон

7.2. І

7.2.1. на початку слова

7.2.1.1. історія, інтернет

7.2.2. після приголосних, які не входять до правила 9

7.2.2.1. фінанси, бізнес, бвсквіт, лібрето

7.2.3. перед голосним та Й

7.2.3.1. ажіотаж,дієз

7.2.4. у кінці незмінних слів

7.2.4.1. таксі, журі, Капрі

7.2.5. в окремих власних назвах

7.2.5.1. Сідней, Дідро, Россіні

7.2.6. після префіксів і в другій основі складних слів

7.2.6.1. дезінфекція, політінформація

7.3. Ї

7.3.1. після голосного

7.3.1.1. інтуїція, наївність, мозаїка

7.3.2. після Ь в непрямих відмінках

7.3.2.1. ескадрільї, Севільї

7.4. Ь

7.4.1. Пишемо:

7.4.1.1. після Д,Т,З,С,Ц,Л,Н перед Я,Ю,Є,Ї,ЙО

7.4.1.1.1. модельєр,консьєрж,мільярд, каньйон,мільйон,Нью-Йорк,монпансьє

7.4.1.2. відповідно до вимови після Л перед приголосними

7.4.1.2.1. альтруїст, фільм

7.4.1.3. відповідно до вимови в кінці слів

7.4.1.3.1. магістраль, каніфоль, Рафаель

7.4.2. Не пишемо:

7.4.2.1. перед Я,Ю, якщо вони пом'якшують попередній приголосний

7.4.2.1.1. тюбик, тюль, резюме, Дюма, мадяр

7.5. Апостроф

7.5.1. Пишемо:

7.5.1.1. після Б,П,В,М,Ф,Ж,Ч,Ш,Г,К,Х,Р

7.5.1.1.1. інтерв'ю, миш'як, фортеп'яно, Женев'єва, кутюр'є, кар'єра

7.5.1.2. після префіксів (наприклад, ін-, кон-, ад-,ар-, пан-)

7.5.1.2.1. ін'єкція,кон'юктивіт,ад'ютатнт,ар'єргард, пан'європейський

7.5.1.3. після часток Д та О в іншомовних прізвищах

7.5.1.3.1. О'Генрі, О'Кейсі, Д'Артаньян

7.5.2. Не пишемо:

7.5.2.1. перед Я, Ю після Б,П,В,М,Ф, коли вони позначають м'який приголосний

7.5.2.1.1. бюрократ, пюре, гравюра, мюзикл, рюш, рюкзак

7.5.2.2. перед ЙО

7.5.2.2.1. курйоз, серйозний

7.6. Є,Я чи ЙЄ,ЙЯ

7.6.1. ЙЄ,ЙЯ

7.6.1.1. у вланих назвах

7.6.1.1.1. Фейєрбах, Гойя, Майя

7.6.2. Є,Я

7.6.2.1. у загальних назвах

7.6.2.1.1. феєрверк,секвая, плеєр,феєрія, параноя,конвеєр

7.7. Подвоєння

7.7.1. при збігові однакових приголосних на межі префікса і кореня, якщо в мові вживається паралельне непрефіксальне слово

7.7.1.1. інновація \ новація, контрреволюція\ революція, сюрреалізм\реалізм

7.7.2. Відбувається:

7.7.2.1. у власних назвах і похідних від них

7.7.2.1.1. Голландія, Пруссія, Таллінн, Діккенс, Гаррі,Поттер,голландський

7.7.2.2. Винятки 22:

7.7.2.2.1. аннали(літописи),алло, білль(проект закону), бонна, брутто, булла(грамота папи римського), ванна, вілла, дурра( рослина), канна(квітка), мадонна, манна, мірра(ароматична смола), мокко(сорт кави),мотто(влучний вислів), мулла, нетто, панна, панно, пенні(монета), примадонна, тонна

7.7.3. Не відбувається:

7.7.3.1. у загальних назвах

7.7.3.1.1. бароко, група, сума, шасі, комісія

8. Написання складних слів

8.1. Іменники

8.1.1. Разом

8.1.1.1. Із компонентами пів-, напів-, полу-, пан-

8.1.1.1.1. півхати, півострів, пів'юрти, пан'європейський

8.1.1.2. від числівника, який написаний словом

8.1.1.2.1. п'ятиденка, шістдесятник

8.1.1.3. Від дієслів у наказовому способі

8.1.1.3.1. зірвиголова, перекотиполе

8.1.1.4. Якщо перша частина: авіа-, агро-, авто-, аудіо-, вело-, біо-, гео-, гідро-, мото-, кіно-, фото-, радіо-, термо-, макро-, мікро-, стерео-, супер-, контр-

8.1.1.4.1. автомобіль, біологія, геополітика

8.1.1.5. власні назви з першою частиною : мало-, велико-, старо-, ново-, нижньо-, верхньо-

8.1.1.5.1. Новоукраїнка, Нижньодніпровськ

8.1.1.6. Утворені за допомогою сполучних голосних О,Е

8.1.1.6.1. чорнозем, водлграй

8.1.2. Через дефіс

8.1.2.1. компоненти пів-, пан-, не- + власна назва

8.1.2.1.1. пів-Європи, пан-Європа, не-Європа

8.1.2.2. коли числівник записаний цифрою

8.1.2.2.1. 60-ліття

8.1.2.3. назви, утворені без сполучних голосних

8.1.2.3.1. розрив-трава, євшан-зілля, жук-рогач

8.1.2.4. із першою частиною: альфа-, бета-, віце-, екс-, максі-, міні-, міді-, обер-, лейб-

8.1.2.4.1. екс-чемпіон, віце-президент, максі-пальто

8.1.2.5. назви державних посад, військових, наукових звань

8.1.2.5.1. генерал-губернатор, прем'єр-міністр, контр-адмірал

8.1.2.6. іменники, що означають одне поняття чи в яких повторюються однотипні слова з метою підсилення

8.1.2.6.1. батько-мати, хліб-сіль

8.1.2.7. іменники, що означають професії

8.1.2.7.1. лікар-терапевт, інженер-механік

8.1.2.8. Сполучення, у яких спочатку стоїть видова назва, а далі - родова

8.1.2.8.1. Дніпро-ріка, айстра-нвітка

8.1.2.9. складні одиниці виміру

8.1.2.9.1. тонно-кілометр, кіловат-година, людино-день

8.2. Прикметники

8.2.1. Разом

8.2.1.1. Походять від складних іменників, що пишуться разом

8.2.1.1.1. чорноземний

8.2.1.2. першою частиною яких є числівник

8.2.1.2.1. сімнадцятирічний, сімдесятип'ятимільйонний

8.2.1.3. утворені на основі підрядного зв'язку

8.2.1.3.1. лівобережний, кисломолочний, кримськотататрський

8.2.1.4. якщо першою частиною є прислівник

8.2.1.4.1. вищезгаданий, високоавторитетний, вічнозелений

8.2.2. Через дефіс

8.2.2.1. відтінки кольорів та смаків

8.2.2.1.1. ніжно-блакитний, світло-рожевий, густо-малиновий, кисло-солодкий

8.2.2.2. із першою частиною воєнно-, військово-

8.2.2.2.1. воєнно-стратегічний, військово-спортивний

8.2.2.3. утворені на основі сурядного зв'язку (можна поставити сполучник І)

8.2.2.3.1. культурно-освітній, соціально-економічний

8.2.2.4. із першою частиною на -ико,-іко

8.2.2.4.1. хіміко-біологічний, історико-краєзнавчий

8.2.2.5. назви проміжних сторін світу

8.2.2.5.1. південно-західний

8.2.2.6. якщо складні слова утворені від повторення основ

8.2.2.6.1. білий-білісінький, милий-премилий