Методична проблема: Розвиток громаданських компетентностей на уроках української та зарубіжної лі...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методична проблема: Розвиток громаданських компетентностей на уроках української та зарубіжної літератури by Mind Map: Методична проблема: Розвиток громаданських компетентностей на уроках української та зарубіжної літератури

1. для розвитку розуміння і особистого ставлення

1.1. змодельованого в текстах національного, етнокультурного і громадянського досвіду

1.2. психоемоційного переживання порушених у творах проблем, художніх образів, ідей, які формують громадянські компетенції, зумовлені синтезом національного та загальнолюдського;

1.3. усвідомлення важливості активної громадянської позиції; готовності брати на себе відповідальність

1.4. поцінування людської гідності;

2. навчання про

2.1. художню літературу різних країн і народів у контексті збереження миру й демократичних цінностей

2.2. теми і проблеми: «митець і суспільство», «людина і суспільство», «жінка і чоловік», «батьки і діти», самотності, відчуження, відповідальності, самоцінності та самоствердження особистості в суспільстві;

2.3. українську літературу як свідчення високої духовної та цивілізаційної розвиненості українського народу, невіддільну складову його національної культури, потужний заряд духовної енергії;

2.4. зміст та специфіку художніх творів, що сприяє розумінню літератури як потужного чинника світосприйняття та самоідентифікації в контексті індивідуального національного самоусвідомлення, самозбереження й самоствердження.

3. через практичний досвід

3.1. створення на уроці творчого процесу, в якому вчитель та учні є повноправними партнерами й учасниками культурного діалогу

3.2. під час вивчення біографічного контексту акцентування уваги на активній громадянській позиції та ролі митців літератури у суспільно-політичних процесах;

3.3. учнівські творчі роботи (твори-роздуми, есеї, дослідження, відгуки на прочитаний твір, створення сенканів, захист учнівських проектів, написання листів, звернень тощо).

3.4. використання активних, продуктивних форм, прийомів, видів навчальної діяльност

4. І етап: самоосвіта

4.1. участь в тренінгах

4.2. участь у семінарах - практикумах

4.3. вивчення посібників Ради європи

5. ІІ етап: практика

5.1. використання вправ з посібника Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 клас. Посібник для вчителя

5.2. адаптування вправ з підручників Ради Європи до уроків літератури

6. ІІІ етап: оцінювання

6.1. розробра кластерів для формувального оцінювання на уроках літератури

6.2. застосування формувального оцінювання на уроках літератури