Liječnička ordinacija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Liječnička ordinacija by Mind Map: Liječnička ordinacija

1. Struct

1.1. Redni broj dolaska

1.2. Vrijeme dolaska

1.3. Vrijeme zadržavanja

1.4. Prioritet

2. Biblioteke sa fukcijama

2.1. IsEmptyQ

2.2. FronQ

2.3. EnQueueQ

2.4. DeQueueQ

2.5. InitQ

3. Vrijeme izvođenja

3.1. <ctime>

3.1.1. time_t

3.1.2. time()

3.1.3. difftime()

4. Ulazak u ordinaciju sljedno

4.1. FronQ(Q)

4.2. ispis(data)

4.3. DeQueueQ(Q)

5. Generator zapisa

5.1. rand()%10000+1

5.2. rand()%4+1

5.3. EnQueueQ(data,Q)

6. Prioritetno ulaženje

6.1. Pomoćni red

6.2. IsEmptyQ(Q)

6.3. FronQ(Q)

6.4. ispis(data)

6.5. DeQueueQ(Q)