Get Started. It's Free
or sign up with your email address
zorgportaal by Mind Map: zorgportaal

1. Veilig en vertrouwelijk!

1.1. De netwerken die verbonden zijn aan uw medische gegevens zijn streng beveiligd. Ze voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria. Wanneer een zorgverlener toegang vraagt voor uw medisch dossier wordt dit geregistreerd. Zonder toelating is deze zorgverlener bij wet strafbaar.

2. Welke gegevens zijn zichtbaar?

2.1. Enkel de gegevens verbonden aan uw zorgverleners kunnen gedeeld worden voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling. Volgende gegevens kunnen voo komen in een zorgportaal: • Voorgeschiedenis • Allergieën • Uitslagen bloedonderzoek • Röntgenfoto's • Vaccinatie- en medicatieschema’s • Medicatievoorschriften • Informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelende arts werd meegedeeld • ...

3. Wie ziet mijn gegevens?

3.1. Enkel en alleen de zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie hebt. Het zijn dus enkel personen die u in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Zo krijgt de verzekeringsmaatschappij, arbeidsgeneesheer en de geneesheer van uw ziekenfonds geen toegang tot uw gegevens.

4. Waarom kiezen voor een zorportaal?

4.1. Een zorgportaal biedt u als patiënt de kans mee op de hoogte gehouden te worden van uw gezondheidstoestand. U krijgt een klare kijk op de gezondheidstoestand. Zo heeft u meer het gevoel betrokken te zijn bij de zorg. U zal zelf ook gegevens kunnen toevoegen zodat het voor de behandelende geneesheren makkelijker wordt de zorg te coördineren.

5. Wat zijn uw rechten als patiënt?

5.1. • U kunt op elk moment uw toestemming tot delen van uw gegevens intrekken • U kunt, wanneer u dit wenst, zorgverleners uitsluiten van de toegang tot uw medisch dossier • U kunt nog steeds selecteren welke gegevens niet gedeeld mogen worden, ondanks uw gegeven toestemming

6. Een zorgportaal kan levensreddend zijn!

6.1. Wanneer u beschikt over een zorgportaal kunnen zorgverleners over heel België snel en efficiënt aan uw medisch dossier. Wanneer u als patiënt dringend medische zorgen nodig heeft, is het belangrijk dat ze uw medische achtergrond kennen.