Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ATP RED by Mind Map: ATP RED

1. Izbornik

1.1. Generiranje parova

1.2. Simuliranje čekaonice ordinacije

1.3. Simuliranje čekaonice ordinacije s prioritetom

1.4. Vrijeme trajanja zadnje simulacije

2. Generiranje parova

2.1. Unos n od 1-10000

3. Simuliranje čekaonice ordinacije

3.1. Povezivanje parova brojeva s pacijentima

3.1.1. Vrijeme proteklo od dolaska pacijenta

3.1.2. Vrijeme koje pacijent provodi kod doktora

4. Simuliranje čekaonice ordinacije s prioritetom

4.1. Pridruživanje prioriteta pacijentima i mijenjanje poretka

4.1.1. 1 - kritični slučaj

4.1.2. 2 - rizični slučaj

4.1.3. 3 - slučaj niskog rizika

4.1.4. 4 - nije hitan slučaj

5. Vrijeme trajanja zadnje simulacije

6. Operacije

6.1. FrontQ(Q)

6.2. EnQueueQ(x,Q)

6.3. DeQueueQ(Q)

6.4. IsEmptyQ(Q)

6.5. InitQ(Q)

7. KRAJ!

8. Implementacija

8.1. pomoću cirkularnog polja

8.2. pomoću pokazivača