Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EG by Mind Map: EG
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

EG

Europese Organisaties

Europese Commissie

Dagelijks bestuur

26 commissarissen + Voorztter, Voorzitter Barosso (Port), 1 commissaris per land, iedere commissaris eigen vakgebied

taken, Maakt wetten en regels, Controle naleving, Opleggen boetes

Raad van Europa Unie

Overleg van vak-ministers, nu Fin Ministers heel belangrijk, Taak, Goedkeuring of afkeuring regels, Stemming, Unaniem of gekwalificeerde meerderheid (2/3)

Europese Raad

Vergadering van Regeringsleiders, Algemeen beleid EU, Actuele Hot Items

ECB

Europese Centrale Bank

Zetelt in Frankfurt

Moet op stabiliteit Euro letten

Bestrijden Inflatie binnen EU, Inflatie= prijsstijgingen

Europees Parlement

736 gekozen volksvertegenwoordigers

Vergadert in Brussel en Straatsburg

Neemt wetten aan

Bepaald Regelgeving

EUR Rekenkamer

Zit in Luxemburg

Controleert de uitgaven van EU

EUROPESE Hof van Justitie

Controleert of Wetten overal op dezelfde manier worden uitgevoerd

Uitspraak is bindend

Zit in Luxemburg

Overstijgt Nationale rechtspraak

Oprichtingsjaren

1945

EindeWO ii

1950

Schumann verklaring

1951

Verdrag van Parijs

Oprichting EGKS 1952-2002, Du/It/Fr. /NL/BEL/LUX, Kolen Staal

1957

EEG, EU Economische Gemeenschap

EURATOM, Kernenergie

1958

EUR parlement, Leden benoemd

1967

Oprichting EG, . EGKS ERATOM EEG, Meer samenwerking dan alleen Economisch, 2de pijler Gemeenschapelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, 3de pijler Jusitie en Binnenlandse zaken in de EU

Douane unie per 1968

Groei jaren EUR Gemeenschap

1973

Toetreding Vk/IRL/DK

1979

Eerste directe verkiezing Eu parlement

1981

Griekenland treedt toe tot EU

1986

Spanje en Portugal treden toe

Europese akte, Regelt de gemeenschappelijk markt per 1993

Europese Unie

1995

Toetreding Oostenrijk/Zweden /Finland

1999, Invoering girale Euro

1993

Verdrag Maastricht, Oprichting EMS, Europees Monetair Systeem, EMU, Wisselkoersen gekoppeld

1992

Gemeenschappelijk Markt

1989

Val Berlijnse muur

EURO

1999

Invoering Girale Euro

2002

Invoering Euro, Afschaffen nationale munt, DING FLOF BIPS eerste Euro landen, 2007 Slovenië, 2008 Cyprus, Malta, 2009 Slowakije, 2011 Estland nr 17, NIET in de EURO Zweden/Denemarken en V.K., Chartale, = Munten en biljetten

2004

Toetreding, Cyprus, Tsjechie, Estland, Letland,Litouwen, Polen, Hongarije, Slowakijke, Slovenie

Europese Grondwet, Ondertekent door Staatshoofden en Regeringsleiders

2007

Toetreding Bulgarije en Roemenië tot EU

Verdrag van Lissabon goedgekeurd, Ondertekend door Staatshoofden en Regeringsleiders

2009

Verdrag van Lissabon treedt in werking

Euro crisis

Samenwerking

Economische Unie

Vrijhandel intern

Vrijverkeer

Uniform buitentarief

Gemeenschappelijke Eco Politiek/beleid

Doel samenwerking

vrij verkeer van, Mensen, Geld, Goederen, Diensten

Monetaire Unie

EURO gemeenschappelijke munt (2002)

Voordelen, Geen wisselkosten, lagere kosten, Geen valuta risico, bevordert handel, Prijsvergelijking mogelijk

Nadelen, Geen eigen monetaire politiek per land

Stabiliteitspackt, Convergentie criterium= naar elkaar toegroeien economieën, Begrotingstekort max 3% BBP, Staatschuld < 60% BBP, BBP=Bruto Binnenlands Product

Politieke Unie

Europees Voorzitterschap

Ieder land is half jaar voorzitter EU