Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PARROT by Mind Map: PARROT

1. ÇAĞRIŞIMLAR

1.1. pist

1.2. parola

1.3. penguen

1.4. pelikan

1.5. pembe

1.6. pilot

1.7. paket

1.8. palet

1.9. polat

1.10. poşet

1.11. perde

1.12. parti

1.13. patent

1.14. pul

1.15. petek

1.16. pergel

1.17. PARA-AT

1.18. PERİ-İT

2. HİKAYELER

2.1. insanları eğlendirmek için papağanıyla birlikte çalışan bir palyaço, kurnazlık eder ve papağanına PARA AT demeyi öğretir.Müşterilerin önündeyken papağan müşterilere bakarak çirkin sesiyle sürekli PARA AAT, PARA AATT diye bağırır. Bunu gören insanlar da "a-aaaa bu nasıl bir PAPAĞAN(PARROT/PERIT) , sürekli PARA AAT PARA AAT diyor" diye söylenir.

2.2. peri-it (PERIT-PARROT) Hep yanınızda olan can dostunuz olan İTinizle birlikte dışarıda dolaşırken bir kaç zorba çocuk size bulaşır ve zarar vermek ister. Aslında sizin İTiniz bir PERİdir ve tehlikeli zamanlarda kanatlı bir PAPAĞANA dönüşerek peri olduğunu gösterir ve PAPAĞAN gibi sesler çıkararak sihir yapar ve sizi korur. Bunu gören çocuklar korkudan yere düşer ve bağırırlar "AA o bir İT değilmiş. PERİ-İT(parrot-perıt) miş, PAPAĞAN gibi görünen bir PERİ-İT miş der"