O TEMPO XEOLÓXICO

Mapa conceptual sobre a historia da vida e da terra

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
O TEMPO XEOLÓXICO by Mind Map: O TEMPO XEOLÓXICO

1. Eón: PRECÁMBRICO

1.1. Era: PROTEROZOICO

1.1.1. Duración: 1960 Ma

1.1.2. Aparecen as células eucariotas e os organismos pluricelulares. No tramo final desta época os continentes uníronse formando Pannotia.

1.2. Era: ARCAICO

1.2.1. Duración: 1500 Ma

1.2.2. Desta época dátanse os primeiros fósiles. Máis tarde aparecerían os organismos fotosintetizadores, os cales achegaron osíxeno á atmosfera e retiraron grandes cantidades de CO2 da atmosfera.

1.3. Era: HADEICO

1.3.1. Duración: 560 Ma

1.3.2. Nesta época foi cando se orixinou o planeta Terra a partir das colisións dos planetesimais. Esta época caracterízase pola ausencia de rochas, había unha atmosfera reductora (sen osíxeno).

2. Eón: FANEROZOICO

2.1. Era: PALEOZOICO

2.1.1. Duración: 288 Ma

2.1.2. Aparecen animais provistos de cuncha (trilobites), aparecen os cordados e aparecen grandes grupos de seres vivos que non terán continuidade. Tamén aparece a capa de ozono e as plantas terrestres, estas plantas desenvolven ríxidas paredes celulares, raíces e forman esporas e, máis tarde, sementes. Ao final desta era sucedeu unha gran extinción a cal acabou co 80% das especies mariñas e o 70% das terrestres e fórmase Panxea.

2.1.3. Período: PÉRMICO

2.1.4. Período: CARBONÍFERO

2.1.5. Período: DEVÓNICO

2.1.6. Período: SILÚRICO

2.1.7. Período: ORDOVÍCICO

2.1.8. Período: CÁMBRICO

2.2. Era: MESOZOICO

2.2.1. Duración: 182 Ma

2.2.2. Nesta era a panxea sufre a súa división orixinando o atlántico central. A era denomínase a era dos dinosaurios. Aparecen as plantas con flores. Os dinosaurios eran réptiles nos cales había unha gran diversidade. Os dinosaurios con plumas dise que son os antepasados das aves. No triásico orixináronse os primeiros mamíferos.

2.2.3. Período: CRETÁCICO

2.2.4. Período: XURÁSICO

2.2.5. Período: TRIÁSICO

2.3. Era: CENOZOICO

2.3.1. Duración: los últimos 66 Ma

2.3.2. A era comeza coa extinción total dos dinosaurios a partir dun grande asteroide. O impacto deste asteroide orixinaría un cráter de 150 a 200 km de diámetro. Os materiais en suspensión ocultarían a luz do sol durante meses. Destruíuse toda a vida vexetal e o 50% das especies. Os vertebrados máis pequenos resistiron ben.

2.3.3. Período: PALEOXENO

2.3.4. Período: NEOXENO

2.3.5. Período: CUATERNARIO