TREBALL DE COMUNITAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TREBALL DE COMUNITAT by Mind Map: TREBALL DE COMUNITAT

1. Definició

1.1. Perspectives teòriques

1.1.1. Perspectives oposades

1.1.2. Aproximacions al TC

1.1.2.1. El desenvolupament de la comunitat

1.1.2.2. Acció política

1.1.2.3. Planificació social

2. Contacte, anàlisi i planificació

2.1. Immersió i Elaboració del perfil de la comunitat

2.2. Establir contactes.

2.2.1. Creació del grup

2.2.1.1. Consideracions pràctiques

2.2.1.1.1. Assignació de tasques

2.2.1.1.2. Recursos materials

2.2.1.1.3. Legitimar el grup

2.2.1.1.4. Treballar les relacions amb el món exterior

2.2.1.2. Consideracions psicològiques

2.2.1.2.1. Poc altruisme

2.2.1.2.2. Diferències estratègiques

2.2.1.2.3. Divisió geogràfica

2.2.1.2.4. Participació dels pobres

2.2.1.2.5. Han d'expressar les seves inquietuds

2.2.1.2.6. Perills

2.3. Anàlisi, planificació i organització.

2.3.1. Principis

2.3.1.1. 1. Remarcar les necessitats

2.3.1.2. 2. Estructurar el perfil de la comunitat

2.3.1.3. 3. Selecció d'objectius i recursos

2.3.1.4. 4. Estructura pràctica del pla

2.3.1.5. 5. Càlcul del risc

3. Canvi institucional

3.1. Campanyes des de fora el sistema

3.2. Treballar des de dins del sistema

3.3. Canvis en la teva entitat

4. Capacitats del treballador social

4.1. Supervivència a la feina

4.1.1. Sobreviure a la pressió de l'entitat

4.1.2. Prendre iniciatives

4.1.3. Saber gestionar les tensions de la feina

4.1.3.1. Saber dir que no

4.1.3.2. Evitar la manipulació

4.1.3.3. No perdre el sentit de l'objectiu

4.1.3.4. No cremar-te

4.1.4. Supervisar la feina. Avaluació constant

4.1.5. Documentar el treball realitzat

4.2. Habilitats. El paper del treballador

4.2.1. El seu paper a les reunions

4.2.1.1. Enfocament no directiu

4.2.1.2. Flexibilitzar el pla de la reunió

4.2.1.3. Actuar com un membre més

4.2.1.4. Ajudar a prendre decisions

4.2.1.5. Evitar sentiments d'exclusió

4.2.2. Valorar si seguir o dissoldre el grup

4.2.3. Encoratjar nous líders

4.2.4. Capacitat organitzativa

4.2.5. No imposar visions

4.2.6. Fomentar la participació

4.2.7. Responsabilitzar i capacitar

4.2.8. Fer que el grup analitzi tots els resultats

4.2.9. Mostrar confiança i seguretat