AN NINH LƯƠNG THỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AN NINH LƯƠNG THỰC by Mind Map: AN NINH LƯƠNG THỰC

1. Nông nghiệp

1.1. Lúa gạo

1.2. Lúa mạch

1.3. Khoai mì

1.4. Các loại lương thực tinh bột khác

2. Các tác động

2.1. Gia tăng nhiệt độ và hạn hán

2.1.1. Sa mạc hóa diện tích đất canh tác

2.1.1.1. Tác động đến một số vùng

2.1.1.1.1. Ninh Thuận

2.1.1.1.2. Bình Thuận

2.1.1.1.3. Tây Nguyên

2.1.1.1.4. Vùng duyên hải nam trung bộ

2.1.1.1.5. Một số vùng khác

2.1.1.2. Giảm năng suất cây trồng

2.1.1.3. Không đảm bảo nguồn lương thực cung cấp

2.1.2. Chết khô do thiếu nước

2.1.2.1. Sản lượng lương thực giảm sút

2.1.3. Cản trở quá trình phát triển của cây trồng

2.1.3.1. Gây bệnh cho cây trồng

2.1.3.1.1. Không thụ phấn được

2.1.3.1.2. Bệnh lùn xoắn

2.2. Sự gia tăng mực nước biển

2.2.1. Tăng vùng nước lở, đất bị xâm nhập mặn

2.2.1.1. Tác động đến nhiều vùng đồng bằng sông Cửu Long

2.2.1.2. Cây trồng không phát triển được ở vùng đất bị nhiễm mặn

2.2.2. Thay đổi yếu tố sinh lý cây trồng

2.2.3. Giảm diện tích đất canh tác

2.3. Gia tăng lượng mưa

2.3.1. Gây ngập lụt diện rộng

2.3.2. Gây xói mòn đất

2.3.2.1. Diện tích đất canh tác giảm

2.3.2.1.1. Các tỉnh Tây nguyên

2.3.2.1.2. Bắc Bộ

2.3.3. Dẫn đến lũ lụt

2.3.3.1. Phá hủy mùa màng

2.4. Kinh tế

2.4.1. Nền kinh tế của đất nước giảm sút

2.4.2. Thu nhập của người dân làm nông nghiệp