Ô nhiễm trong nhà

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ô nhiễm trong nhà by Mind Map: Ô nhiễm trong nhà

1. Trồng cây xanh

1.1. Cung cấp oxi

2. Hệ quả

2.1. Stress

2.1.1. Ảnh hưởng hành vi con người

2.1.1.1. Nóng giận

2.1.2. Ảnh hưởng thần kinh

2.1.2.1. Trí nhớ giảm

2.2. Sức khỏe

2.2.1. Ung thư

2.2.2. Rối loạn giấc ngủ

2.2.3. Tim mạch

2.2.3.1. Tim mạch

2.2.4. Bệnh đường hô hấp

2.2.4.1. Phổi

2.3. Ô nhiễm không khí

2.4. Thị giác

2.4.1. Ánh sáng trắng

2.5. Lão hóa sớm

3. Nguyên nhân

3.1. Nấu ăn bằng than củi

3.1.1. Cacbon dioxit

3.2. Khói thuốc

3.2.1. Foocmon

3.2.2. Benzen

3.2.3. Nicotine

3.3. Nuôi thú cưng

3.3.1. Lông chó mèo

3.3.2. Vi khuẩn

3.4. Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

3.4.1. VOCS

3.4.2. Ancol

3.5. Rác thải sinh hoạt

3.5.1. Chất rắn hữu cơ

3.5.1.1. Nylon, đồ nhựa

3.5.2. Thức ăn thừa

3.5.3. Rác thải sinh hoạt

3.5.3.1. Amoniac

3.6. Chất thải cá nhân

3.6.1. Amoniac

3.6.2. Chất thải cá nhân

3.7. Tiếng ồn sinh hoạt

3.7.1. Nói chuyện

4. Biện pháp

4.1. Hạn chế dùng bếp than, củi

4.1.1. Hạn chế khí thải CO2

4.2. Hạn chế dùng thiết bị điện tử có sóng từ trường

4.3. Sử dụng năng lượng mặt trời

4.3.1. Sử dụng năng lượng mặt trời

4.4. Hạn chế khởi động xe và động cơ chạy bằng nhiên liệu trong nhà

4.4.1. NO

4.5. Sử dụng phân bón hữu cơ