NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ by Mind Map: NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

1. Ô NHIỄM NGOÀI TRỜI

1.1. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

1.1.1. TIM MẠCH

1.1.2. UNG THƯ VÒM HỌNG

1.1.3. UNG THƯ PHỔI

1.1.4. HEN SUYỄN

1.1.5. VIÊM PHẾ QUẢN

1.1.6. VIÊM KẾT MẠC

1.2. CÁC NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP

1.2.1. KHÓ THỞ

1.2.2. GIẢM DUNG LƯỢNG PHỔI

1.2.3. RỐI LOẠI KHẢ NĂNG TIÊU HÓA

1.2.4. DỊ ỨNG DA

1.2.5. MÙ MẮT

1.2.6. BỆNH BẠCH CẦU

1.2.7. CHÁY RỪNG

1.3. HÓA CHẤT NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP

1.3.1. BỎNG NIÊM MẠC MŨI

1.3.2. SUY HÔ HẤP

1.3.3. DỊ TẬT BẨM SINH Ở THAI NHI

1.3.4. KHÓ THỞ

1.3.5. HO CÓ ĐỜM LẪN MÁU

1.4. TỰ NHIÊN (SƯƠNG KHÓI, TIA CỰC TÍM, NÚI LỬA, BÃO, CHÁY RỪNG)

1.4.1. UNG THƯ DA

1.4.2. UNG THƯ PHỔI

1.4.3. VIÊM PHẾ QUẢN

1.4.4. NGẠT PHỔI MÃN TÍNH

1.4.5. VIÊM XOANG

1.4.6. ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẦN KINH

2. Ô NHIỄM TRONG NHÀ

2.1. VẬT LIỆU TRONG XÂY DỰNG

2.1.1. AMIANG

2.1.1.1. KHÓ THỞ

2.1.1.2. BỤI PHỔI, UNG THƯ PHỔI

2.1.1.3. HO RA MÁU

2.1.1.4. UNG THƯ THỰC QUẢN, BUỒNG TRỨNG

2.1.2. FOCMANDEHIT

2.1.2.1. BIẾN DỊ NHIỄM SẮC THỂ

2.1.2.2. VIÊM DA DỊ ỨNG

2.1.2.3. NỔI MỀ ĐAY

2.1.2.4. RỐI LOẠN TIÊU HÓA

2.1.3. CHÌ

2.1.3.1. HƯ HẠI THẦN KINH, NÃO

2.1.3.2. HƯ THẬN

2.1.3.3. SUY GIẢM TRÍ NHỚ

2.2. KHÍ GAS

2.2.1. RADON

2.2.1.1. CHÓNG MẶT ĐAU ĐẦU

2.2.1.2. ĐỎ MẮT

2.2.1.3. NHIỄM TRÙNG TAI VÀ GIẢM THÍNH GIÁC

2.2.1.4. HẮT HƠI SỔ MŨI

2.2.1.5. SƯNG TẾ BÀO PHỔI ĐAU NGỰC

2.2.2. CO

2.2.2.1. NHỨC ĐẦU BUỒN NÔN

2.2.2.2. ẢNH HƯỞNG THỊ GIÁC VÀ TẾ BÀO THẦN KINH

2.2.2.3. TĂNG TỶ LỆ TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH

2.3. KHÓI THUỐC LÁ

2.3.1. UNG THƯ PHỔI

2.4. THÚ NUÔI

2.4.1. DỊ ỨNG LÔNG

2.4.2. HEN SUYỄN

2.5. ĐẤT TRỒNG

2.5.1. NỒNG ĐỘ RADON CAO

2.6. SẢN PHẨM GIA DỤNG VÀ THUỐC TRỪ SÂU

2.6.1. KHÓ THỞ

2.6.2. NGỘ ĐỘC

2.7. MỐC VÀ PHẤN HOA

2.7.1. DỊ ỨNG

2.7.2. XOANG VÀ HEN SUYỄN