Gelişim Psikolojisi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gelişim Psikolojisi by Mind Map: Gelişim Psikolojisi

1. Temel Kavramlar

1.1. Gelişim

1.1.1. Büyüme

1.1.1.1. Olgunlaşma

1.1.1.1.1. Kritik Dönem

2. Fiziksel Gelişim

2.1. Doğum öncesi dönem

2.1.1. Bebeklik Dönemi

2.1.1.1. İlk Çocukluk Dönemi

2.1.1.1.1. Okul Çocuğu Dönemi

3. Bilişsel Gelişim

3.1. Piaget

3.1.1. Temel Kavramlar

3.1.2. Gelişimi Etkileyen Faktörler

3.1.2.1. Olgunlaşma

3.1.2.1.1. Toplumsal Aktarım

3.1.3. Gelişim Dönemleri

3.1.3.1. Duyusal Dönem

3.1.3.1.1. İşlem Öncesi Dönem

3.2. Vygotsky

3.2.1. Yakınsal Gelişim Alanı

3.2.1.1. Özelden genele

3.2.1.1.1. Kavram Gelişimi

3.3. Bruner

3.3.1. Eylemsel Dönem

3.3.1.1. İmgesel Dönem

3.3.1.1.1. Sembolik Dönem

4. Dil Gelişimi

4.1. Gelişim Dönemleri

4.1.1. Agulama

4.1.1.1. Babıldama

4.1.1.2. Tek Sözcük Dönemi

4.1.1.2.1. Telgraf Konuşması

4.1.1.3. Şema

4.1.1.3.1. Uyum sağlama

5. Kişilik Dönemi

5.1. Erikson

5.2. Freud

5.2.1. Oral Dönem

5.2.1.1. Aral Dönem

5.2.1.1.1. Fallik Dönem

6. Ahlak Gelişimi

6.1. Gelenek Öncesi Düzey

6.1.1. Ceza-İtaat Ahlakı

6.1.1.1. Araçsal İlişkiler

6.2. Geleneksel Düzey

6.2.1. İyi Çocuk Eğilimi

6.2.1.1. Kanun ve Düzen Eğilimi

6.3. Gelenek-Ötesi Düzey

6.3.1. Sosyal Sözleşme Eğilimi

6.3.1.1. Evrensel Ahlak Eğilimi

7. Temel Güvene Karşı Güvensizlik

7.1. Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku

7.1.1. Girişkenliğe Karşı Suçluluk

7.1.1.1. Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu