Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
молоко by Mind Map: молоко

1. мікробіологічні показники

1.1. кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів

1.2. кількість соматичних клітин

1.3. патогенні мікроорганізми

2. фізико-хімічні показники

2.1. густина

2.2. кислотність

2.3. масова частка сухих речовин

2.4. чистота

2.5. точка замерзаня

3. технологічні властивості молока

3.1. нонормальні органолептичні властивості молока, відсутність вад смаку, запаху, кольору та консистенції

3.2. повноцінний біохімічний склад та оптимальні фізико-хімічні властивості

3.3. висока санітарно-гігієнічна якість

3.4. термостійкість

3.5. відсутність стороніх домішок

3.6. оптимальні параметри сичужного зсідання