Kế hoạch đi quay chụp BST biển

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kế hoạch đi quay chụp BST biển by Mind Map: Kế hoạch đi quay chụp BST  biển

1. Thời Gian

1.1. Khởi hành

1.1.1. Hà Nội - bắt đầu 15/6

1.1.1.1. Quay 6h30 sáng 16/6

1.2. Các cảnh quay buổi sáng

1.2.1. Cảnh quay ở rừng

1.2.1.1. Các bộ trang phục giã ngoại

1.2.2. Cảnh quay ở đồi thông

1.2.2.1. Các bộ trang phục dự tiệc

1.3. Các cảnh quay buổi chiều

1.3.1. Cảnh quay ở biển

1.3.1.1. Bộ trang phục đi biển

1.3.2. Cảnh quay ở mỏm đá

1.3.2.1. Bộ trang phục đi chơi

1.4. Kết thúc cảnh quay

1.4.1. Dự tính 6h 30 chiều đóng máy

1.5. Hậu Kỳ

1.5.1. Bộ phận quay dựng

1.5.1.1. 17/6-18/6

2. ĐỊa Điểm

2.1. Biển Thiên Cầm

3. Chi phí

3.1. Chi phí quay dựng

3.2. Chi phí đi lại, ăn ở

3.2.1. Tiền xe

3.2.2. Tiền ăn

3.2.3. Tiền ở

3.3. Chi phí thuê mẫu, make up

3.4. Chi phí phát sinh

4. Con người

4.1. Người support

4.1.1. Make up

4.1.2. Hỗ trợ trang phục

4.1.3. Hỗ trợ bối cảnh địa điểm

4.1.4. Chuẩn bị đạo cụ

4.2. Người quay dựng

4.2.1. Quay chính

4.2.2. Quay hậu trường

4.3. Người mẫu

5. Trang phục

5.1. Trang phục da hội

5.1.1. Tổng số bộ

5.1.2. Cảnh quay của Phần Trang phục

5.1.3. Phụ kiện

5.2. Trang Phục đi biển

5.2.1. Tổng số bộ

5.2.2. Cảnh quay từng trang phục

5.2.3. Phụ kiện

5.3. Trang phục đi chơi

5.3.1. Tổng số bộ

5.3.2. Cảnh quay từng trang phục

5.3.3. Phụ kiện