Зовнішньоекономічне регулювання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Зовнішньоекономічне регулювання by Mind Map: Зовнішньоекономічне регулювання

1. Субє'ктами господарювання

2. Державою

2.1. Тарифне регулювання

2.1.1. Мита

2.2. Нетарифне регулювання

2.2.1. Квоти та ліцензії

2.2.2. Санітарний та інші види контролю

2.2.3. Податки на експорт-імпорт

2.2.4. Валютні обмеження

2.2.5. Антидемпінгові заходи

2.2.6. Міжнародні угогоди

3. Недержавними органами

3.1. Товарні та фондові біржі

3.2. Торгово-промислові палати

3.3. Асоціації, спілки тощо