Teknologia ja utopiat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teknologia ja utopiat by Mind Map: Teknologia ja utopiat

1. Yhteisöllisen oppimisen utopia

1.1. Oppimisen yksilöllistämisen vastakohta

1.2. Tiedollisen kehityksen kollektiivinen ja kulttuurinen luonne

1.3. Tietoverkkojen luomat mahdollisuudet kommunikointiin ja yhteisöllisyyteen

2. Virtualisoinnin utopia

2.1. Etäopetus

2.2. Heikko utopia

2.2.1. Opetus ja oppiminen ei paikkaan ja aikaan sidottua

2.3. Vasta toteutumassa

2.4. Vahva utopia

2.4.1. Ei erikseen järjestettyä koulutusta

3. Mikromaailman utopia

3.1. nk. "sandbox" ympäristöt

3.1.1. Kehittäminen kallista

3.2. Spontaani kokeileva toiminta

3.3. Tietokonepelit

4. Älykkään tutorin utopia

4.1. Tekoäly ohjaa oppimista

5. Väsymättömän ja yksilöllisen harjaannuttajan utopia

5.1. Oppilaat istuvat tietokoneen äressä yksin

5.2. Tutkimusten perusteella sovellukset

5.3. Ohjelmat eivät väsy, oppilaat kylläkin

6. Multimedian utopia

6.1. Havainnollistaminen

6.1.1. Käsitteelliset ongelmat vaikeita havainnollistaa

6.1.2. Kognitiivisen kuorman kasvu

6.2. Huomioitavaa multimediaesityksen käyttämisessä

6.2.1. Tarkoituksenmukaisuus

6.2.2. Selkeys

7. Ei silti pelkkää utopiaa

7.1. Opetusvälineet kehittyvät