Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teknologia ja utopiat by Mind Map: Teknologia ja utopiat
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Teknologia ja utopiat

Yhteisöllisen oppimisen utopia

Oppimisen yksilöllistämisen vastakohta

Tiedollisen kehityksen kollektiivinen ja kulttuurinen luonne

Tietoverkkojen luomat mahdollisuudet kommunikointiin ja yhteisöllisyyteen

Väsymättömän ja yksilöllisen harjaannuttajan utopia

Oppilaat istuvat tietokoneen äressä yksin

Tutkimusten perusteella sovellukset

Ohjelmat eivät väsy, oppilaat kylläkin

Virtualisoinnin utopia

Etäopetus

Heikko utopia

Vasta toteutumassa

Vahva utopia

Multimedian utopia

Havainnollistaminen

Kuvien, äänen ja videon käyttö tekstin tukena helpottaa asioiden hahmottamista. Vai helpottaako?

Huomioitavaa multimediaesityksen käyttämisessä

Mikromaailman utopia

nk. "sandbox" ympäristöt

Spontaani kokeileva toiminta

Tietokonepelit

Älykkään tutorin utopia

Tekoäly ohjaa oppimista

Ei silti pelkkää utopiaa

TVT on uusi juttu, mutta teknologian kehityksen aiemmista vaiheista olemme saaneet monta hyvää ja hyödyllistä välinettä. Nykykoulua olisi vaikea kuvitella ilman liitutaulua, kynää ja paperia. Vaikka TVT:hen liittyykin vielä paljon ongelmia ja utopiaa, niin jokin monista sovelluksista saattaa hyvinkin osoittautua merkitykseltään aiempia läpimurtoja vastaavaksi.

Opetusvälineet kehittyvät

Videotykit ja läppärit yleistyvät kouluissa. Niiden käytöstä on jo paljon hyviä kokemuksia.