Зміст і проблеми соціальної психології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Зміст і проблеми соціальної психології by Mind Map: Зміст і проблеми соціальної психології

1. Науково-методичний

1.1. Предмет

1.2. Завдання

1.3. Функції

1.4. Категорії

2. Соціально-психологічні проблеми особистості

3. Проблеми спілкування

4. Проблеми груп і міжгрупової взаємодії

4.1. Великі групи (макросередовище)

4.1.1. проблеми масової комунікації

4.1.2. механізми і ефективність впливу засобів масової комунікації на різні спільності людей

4.1.3. закономірності поширення суспільних настроїв, обрядів, звичаїв

4.2. Малі групи (мікросередовище)

4.2.1. проблеми психологічної сумісності в замкнутих групах

4.2.2. проблеми міжособистісних відносин

4.2.3. проблеми лідерства

5. Проблеми прикладної соціальної психології