แผนบูรณาการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนบูรณาการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา by Mind Map: แผนบูรณาการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

1. PBL Q1-4/2561

1.1. PBL Q1/2561

1.1.1. ชั้น อ.1 | หน่วย: กาย

1.1.2. ชั้น อ.2 | หน่วย: กาย

1.1.3. ชั้น ป.1 | หน่วย: งอกไม่งอก

1.1.4. ชั้น ป.2 | หน่วย: หม้อข้าว หม้อแกง

1.1.5. ชั้น ป.3 | หน่วย: การเปลี่ยนแปลง(Transform)

1.1.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: Short Film

1.1.7. ชั้น ป.6 | หน่วย: ร้อยเส้นเป็นเรื่อง

1.1.8. ชั้น ม.1 PBL 1 | หน่วย: The Secret Of Food ความลับของอาหาร

1.1.8.1. PBL2 หน่วย: หนึ่งบ่อ ก่อหนึ่งหมื่น

1.1.8.2. PBL3 หน่วย: Code

1.1.9. ชั้น ม.2 PBL 1 | หน่วย: จุลินทรีย์ สิ่งเล็กน้อยนับร้อยล้าน

1.1.9.1. PBL2 หน่วย: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ

1.1.9.2. PBL3 หน่วย: Code

1.1.10. ชั้น ม.3 PBL 1 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้

1.1.10.1. PBL2 หน่วย: โปรตีนสะอาดและปลอดภัย

1.1.10.2. PBL3 หน่วย: Code

1.2. PBL Q2/2561

1.2.1. ชั้น อ.1 | หน่วย: ครอบครัวเจ้าทุยเพื่อนรัก

1.2.2. ชั้น อ.2 | หน่วย: โรงเรียนแสนสนุก

1.2.3. ชั้น ป.1 | หน่วย: ของเล่น เดินทาง

1.2.4. ชั้น ป.2 | หน่วย: มังงะ

1.2.5. ชั้น ป.3 | หน่วย: ผ้า

1.2.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: บิน (Fly)

1.2.7. ชั้น ป.6 | หน่วย: โคกหีบป่าแห่งศรัทธา

1.2.8. ชั้น ม.1 PBL 1| หน่วย: กาย Form 1

1.2.8.1. PBL2 หน่วย: คอมพิวเตอร์ H/S 1

1.2.8.2. PBL3 หน่วย: หนึ่งบ่อก่อหนึ่งหมื่น

1.2.9. ชั้น ม.2 PBL 1 | หน่วย: กาย Form 2 (รูป/ไร้รูป)

1.2.9.1. PBL2 หน่วย: 1 งาน 1ล้านแรงบันดาลใจ

1.2.9.2. PBL3 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)

1.2.10. ชั้น ม.3 PBL 1 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้ KM 3

1.2.10.1. PBL2 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)

1.2.10.2. PBL3 หน่วย: กสิกรรม (โปรตีนสะอาดและปลอดภัย)

1.3. PBL Q3/2561

1.3.1. ชั้น อ.1 | หน่วย: ไดโนเสาร์

1.3.2. ชั้น อ.2 | หน่วย: เมล็ดน้อยแปลงร่าง

1.3.3. ชั้น ป.1 | หน่วย: ศิลปะการปั้น

1.3.4. ชั้น ป.2 | หน่วย: H2O

1.3.5. ชั้น ป.3 | หน่วย: น้ำพริกกับผัก

1.3.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: Homo Deus มนุษย์เทพ

1.3.7. ชั้น ป.6 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้

1.3.8. ชั้น ม.1 PBL 1| หน่วย: แปรธาตุ Alchemist 1 cook

1.3.8.1. PBL2 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)

1.3.8.2. PBL3 หน่วย: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ

1.3.9. ชั้น ม.2 PBL 1 | หน่วย: แปรธาตุ Alchemist 2 chef

1.3.9.1. PBL2 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)

1.3.9.2. PBL3 หน่วย: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ

1.3.10. ชั้น ม.3 PBL 1 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้ KM 3

1.3.10.1. PBL2 หน่วย: FINE ART (วรรณกรรม)

1.3.10.2. PBL3 หน่วย: กสิกรรม (โปรตีนสะอาดและปลอดภัย)

1.4. PBL Q4/2561

1.4.1. ชั้น อ.1 | หน่วย: เมืองของเล่น

1.4.2. ชั้น อ.2 | หน่วย: งานบ้าน งานเรา

1.4.3. ชั้น ป.1 | หน่วย: BEN 10

1.4.4. ชั้น ป.2 | หน่วย: เรียนแบบ

1.4.5. ชั้น ป.3 | หน่วย: Wash World (วันล้างโลก)

1.4.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: มนุษย์ (Human)

1.4.7. ชั้น ป.6 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้

1.4.8. ชั้น ม.1 PBL 1 | หน่วย: เล่นแร่แปรธาตุ (cook)

1.4.8.1. PBL2 หน่วย: ปัญญาประดิษฐ์ หนังสารคดี 1

1.4.8.2. PBL3 หน่วย: คู่ขนาน กสิกรรม

1.4.9. ชั้น ม.2 PBL 1 | หน่วย: Chef

1.4.9.1. PBL2 หน่วย: วิจิตรศิลป์ Arts 2

1.4.9.2. PBL3 หน่วย: คู่ขนาน กสิกรรม

1.4.10. ชั้น ม.3 PBL 1| หน่วย: การจัดการชุดความรู้ KM 3

1.4.10.1. PBL2 หน่วย: แปรธาตุ Alchemist 3 แกะรอยพระเจ้า

1.4.10.2. PBL3 หน่วย: คู่ขนาน กสิกรรม

2. PBL Q1-4/2560

2.1. PBL Quarter 1/2560

2.1.1. ชั้น อ.1 | หน่วย: กาย ผัสสะ

2.1.2. ชั้น อ.2 | หน่วย: กายของหนู

2.1.3. ชั้น ป.1 | หน่วย: รวงเอ๋ย รวงข้าว

2.1.4. ชั้น ป.2 | หน่วย: ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

2.1.5. ชั้น ป.4 | หน่วย: Animation

2.1.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: แรงและการเคลื่อนที่

2.1.7. ชั้น ป.6 | หน่วย: หน้ากาก

2.1.8. ชั้น ม.1 PBL 1 | หน่วย: ยุทธกาลลับอาหารจานเด็ด

2.1.8.1. PBL หน่วย 2: หนึ่งบ่อ ก่อหมื่นเมล็ด

2.1.8.2. PBL หน่วย 3: Independent study

2.1.9. ชั้น ม.2 PBL 1 | หน่วย: กล้องส่องตัวเรา

2.1.9.1. PBL หน่วย 2: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ/กีฏวิทยา

2.1.9.2. PBL หน่วย 3: นักนวัตกร

2.1.10. ชั้น ม.3PBL 1 | หน่วย: สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลง

2.1.10.1. PBL หน่วย 2: โปรตีนสะอาดและปลอดภัย

2.1.10.2. PBL หน่วย 3: Application

2.2. PBL Quarter 2/2560

2.2.1. ชั้น อ.1 | หน่วย: ชุมชนแสนสุข

2.2.2. ชั้น อ.2 | หน่วย: ชุมชนรอบตัวหนู

2.2.3. ชั้น ป.1 | หน่วย: ของเล่นเดินทาง

2.2.4. ชั้น ป.2 | หน่วย: อาหารปลอดภัย

2.2.5. ชั้น ป.4 | หน่วย: Why ?

2.2.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: Short Film

2.2.7. ชั้น ป.6 | หน่วย: ป่าตะโกน

2.2.8. ชั้น ม.1 PBL 1 | หน่วย: เล่าเรื่องร่างกาย

2.2.8.1. PBL หน่วย 2: หนึ่งบ่อ ก่อ หนึ่งหมื่น

2.2.8.2. PBL หน่วย 3: Independent Study

2.2.9. ชั้น ม.2 PBL 1| หน่วย: ง.เงิน Money

2.2.9.1. PBL หน่วย 2: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ/กีฏวิทยา

2.2.9.2. PBL หน่วย 3: นักนวัตกร

2.2.10. ชั้น ม.3 PBL 1 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้

2.2.10.1. PBL หน่วย 2: โปรตีนสะอาดและปลอดภัย

2.2.10.2. PBL หน่วย 3: Applications

2.3. PBL Quarter 3/2560

2.3.1. ชั้น อ.1 | หน่วย: ไดโนเสาร์

2.3.2. ชั้น อ.2 | หน่วย: ชุมชนผีเสื้อแสนงาม

2.3.3. ชั้น ป.1 | หน่วย: เส้นใย

2.3.4. ชั้น ป.2 | หน่วย: Nature's Color

2.3.5. ชั้น ป.4 | หน่วย: เตาดิน

2.3.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: อาเซียน

2.3.7. ชั้น ป.6 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้

2.3.8. ชั้น ม.1 PBL 1 | หน่วย: ภาพยนตร์ (หนังสั้น)

2.3.8.1. PBL หน่วย 2: หนึ่งบ่อ ก่อหมื่นเมล็ด

2.3.8.2. PBL หน่วย 3: Independent Study

2.3.9. ชั้น ม.2 PBL 1 | หน่วย: Ticket ทัวร์ทั่วโลก

2.3.9.1. PBL หน่วย 2: 1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ / กีฏวิทยา

2.3.9.2. PBL หน่วย 3: นักนวัตกร

2.3.10. ชั้น ม.3 PBL 1| หน่วย: การจัดการชุดความรู้

2.3.10.1. PBL หน่วย 2: โปรตีนสะอาดและปลอดภัย

2.3.10.2. PBL หน่วย 3: Applications

2.4. PBL Quarter 4/2560

2.4.1. ชั้น อ.1 | หน่วย:สายน้ำ

2.4.2. ชั้น อ.2 | หน่วย:ของเล่น

2.4.3. ชั้น ป.1 | หน่วย:BEN 10

2.4.4. ชั้น ป. 2 | หน่วย:การ์ตูน

2.4.5. ชั้น ป.4 | หน่วย:ผักพื้นถิ่น

2.4.6. ชั้น ป.5 | หน่วย: สงครามโลก

2.4.7. ชั้น ป.6 |หน่วย:การจัดการจัดการชุดความรู้

2.4.8. PBL 1 ชั้น ม.1 | หน่วย:Stop war หยุดสงคราม

2.4.8.1. PBL หน่วย 2:1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ

2.4.8.2. PBL หน่วย 3:Independent study

2.4.9. PBL 1 ชั้น ม.2 | หน่วย:อยู่รอด อยู่ร่วม อยู่อย่างฯ

2.4.9.1. PBL หน่วย 2:1 งาน 1 ล้านแรงบันดาลใจ

2.4.9.2. PBL หน่วย 3:นักนวัตกร

2.4.10. PBL 1 ชั้น ม.3 | หน่วย:การจัดการจัดการชุดความรู้

2.4.10.1. PBL หน่วย 2:โปรตีนสะอาดและปลอดภัย

2.4.10.2. PBL หน่วย 3:Applications