Vytvorenie klientskej zóny webového sídla spoločnosti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vytvorenie klientskej zóny webového sídla spoločnosti by Mind Map: Vytvorenie klientskej zóny webového sídla spoločnosti

1. Náklady

1.1. Vstupné náklady

1.1.1. Náklady na vývoj

1.1.2. Náklady na zavedenie

1.2. Náklady na prevádzku

1.2.1. Mzdové náklady

1.2.2. Náklady na marketing

1.2.3. Ochrana

2. Obsah

2.1. Klientská zóna

2.1.1. E-mail komunikácia

2.1.1.1. Nový dopyt

2.1.1.2. Informácie

2.1.2. Reklamácie

2.1.3. Prehľad

2.1.3.1. Týždenná fakturácia

2.1.3.2. Počet upratovaní

2.1.3.3. Splatnosť faktúr

2.1.3.4. Moje údaje

2.1.3.5. Recenzie

2.1.4. Fakturácia

2.1.4.1. Dostupnosť online faktúr

2.1.4.2. Pay by square

2.1.4.3. Online platby

2.1.5. Administrácia

2.1.5.1. Zmena kontaktný údajov

2.1.5.2. Zmena termínu dodávania služieb

2.2. Webové sídlo

2.2.1. Aktualizácia (copiwriting)

2.2.1.1. Externe

2.2.1.2. Samostatne

2.2.2. Kontaktný formulár

2.2.2.1. Nový dopyt

2.2.3. Fotodokumentácia

2.2.3.1. Fotky

2.2.3.2. Recenzie

2.2.4. Fakturačné údaje

3. Marketing

3.1. Online marketing

3.1.1. Platená reklama

3.1.1.1. Google Ads

3.1.1.1.1. Reklamné kampane

3.1.1.2. Webové sídla - prenájom plôch

3.1.1.3. Sociálne siete

3.1.2. Neplatená reklama

3.1.2.1. SEO optimalizácia

3.1.2.2. E-mail marketing

3.1.2.3. Google moja firma

3.2. Offline marketing

3.2.1. Bilboardy

3.2.2. Letáky - postre

3.2.3. Direct marketing

4. Vývoj

4.1. Externá IT spoločnosť

4.2. Externá univerzita

4.3. Externý zamestnanec

5. Kompatibilita

5.1. Internetový prehliadač

5.1.1. Chrome

5.1.2. Firefox

5.1.3. Edge

5.1.4. Opera

5.1.5. Safari

5.2. Operačný systém

5.2.1. Windows

5.2.2. IOS

5.3. Údržba

5.3.1. Vlastné prostriedky

5.3.2. Externé prostriedky

6. Ochrana údajov

6.1. Vlastná

6.1.1. Vlastnými prostriedkami

6.1.1.1. Nový software

6.2. Externá

6.2.1. Využitie služieb externej firmy

6.2.1.1. Zabezpečovanie na pravidelnej báze

6.2.1.2. Jedno-rázové zabezpečenie a nastavenie ochrany