การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบาย penrose drain

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบาย penrose drain by Mind Map: การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบาย penrose drain

1. ข้อบ่งชี้

1.1. เพื่อเป็นการระบายของเหลวทำให้แผลหายเร็ว

1.1.1. เลือด

1.1.2. หนอง

1.1.3. น้ำดี ,น้ำย่อย

1.2. ในกรณืแผลกว้าง โพรงลึกไม่สามารถล้างแผลได้หมด

1.3. ไม่สามารถห้ามเลือดได้หมด

2. การทำแผล

2.1. ล้างมือให้สะอาด

2.2. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบ

2.3. ล้างแผลตามข้นตอน

2.3.1. เชิดรอบแผลระบายด้วยแอลกอฮอล์จนสะอาดห่าง 2-3นิ้ว

2.3.2. เช็ดท่อระบายจากโคนกดลงไปแนบผิวหนังเพื่อให้สิ่งคัดหลั่งออกทั้ง2ด้านด้วย NSS

2.3.3. ทำการตัดไหมที่เย็บติดแผลไว้ออก

2.3.4. บอกให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกๆและทำดึงpenrose drainขึ้นร 1-2 นิ้วตามแผนการรักษา

2.3.5. ใช้เข็มกลัดซ่อนปลาย sterile กลัดเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของdrain เข้าสู่บาดแผล

2.3.6. ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เหลือออก

2.3.7. เช็ดแผลที่เดรนอีกครั้งด้วย NSS และรอบเดรนด้วยแอลกอฮ

2.3.8. ปิดแผลด้วย Yก๊อสเพื่อป้องกันสายไม่ให้หักพับงอและปิดทับด้วยกีอสตามปกติ

3. การพยาบาลผู้ป่วยที่บาดแผลและการอักเสบ

3.1. 1.พักผ่อนอย่างเพียงพอ

3.2. 2.การรักษาความสะอาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

3.3. 3.ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อกระบวนการหายของแผล

3.3.1. ไข่ขาว

3.3.2. วิตามินซี

3.3.3. ผักผลไม้

3.4. 4.ลดความเจ็บป่วยจากแผลโดยให้ยาบรรเทาปวด

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการหายของแผล

4.1. 1.อายุ

4.2. 2.โภชนาการ

4.3. 3.ยาบางชนิด

4.4. 4.บุหรี่

4.5. 5.ความเครียด

4.6. 6.ระบบไหลเวียนโลหิต

4.7. 7.ลักษณะแผลและการติดเชื้อ

4.8. 8.การเคลื่อนไหวร่างกาย

4.9. 9.ความอ้วน

4.10. 10.โรคร่วม