Sơ đồ Onpage

Sơ đồ onpage Taxplus.vn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sơ đồ Onpage by Mind Map: Sơ đồ Onpage

1. DỊCH VỤ THÀNH LẬP

1.1. Doanh nghiệp/công ty mới

1.2. Công ty cổ phần

1.2.1. Công ty cổ phần là gì

1.2.2. Thủ tục thành lập công ty cổ phần

1.3. Công ty tnhh

1.3.1. Công ty tnhh là gì

1.3.2. Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

1.3.3. Thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên

1.4. Doanh nghiệp tư nhân

1.4.1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

1.5. Công ty vốn nước ngoài

1.5.1. Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

1.6. Hộ kinh doanh cá thể

1.6.1. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

1.6.2. Thuế hộ kinh doanh cá thể

1.7. Địa điểm kinh doanh

1.7.1. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

1.8. Chi nhánh công ty

1.8.1. Chi nhánh công ty là gì

1.8.2. Thủ tục thành lập chi nhanh công ty cùng tỉnh, khác tỉnh

2. DỊCH VỤ THAY ĐỔI

2.1. Giấy phép kinh doanh

2.2. Tên công ty/doanh nghiệp

2.2.1. Thủ tục đổi tên công ty/doanh nghiệp

2.2.2. Cách đặt tên công ty

2.3. Địa chỉ công ty

2.3.1. Thủ tục thay đổi tên công ty cùng quận

2.3.2. Thủ tục thay đổi tên công ty khác quận

2.3.3. Thủ tục thay đổi tên công ty khác tỉnh

2.3.4. Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhanh công ty

2.4. Người đại diện pháp luật

2.4.1. Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

2.5. Thành viên/cổ đông

2.5.1. Cổ đông sáng lập là gì

2.6. Tăng/giảm vốn điều lệ

2.6.1. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

2.6.2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh

2.6.3. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty vốn nước ngoài

2.6.4. Thủ tục giảm vốn điều lệ

2.7. Loại hình công ty/doanh nghiệp

2.7.1. Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

2.7.2. Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

2.8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

2.8.1. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

2.8.2. Thủ tục bổ sung ngày nghề kinh doanh

3. Dịch vụ kế toán

3.1. Kế toán trọn gói

3.1.1. Thuế là gì

3.1.2. Thuế môn bài

3.1.3. Thuế gtgt

3.1.4. Hoàn thuế gtgt

3.2. Soát xét báo cáo tài chính

3.2.1. Báo cáo tài chính

3.2.2. Lập báo cáo tài chính

3.3. Quyết toán thuế tncn

3.3.1. Thuế tncn

3.3.2. Quyết toán thuế tncn

3.3.3. Ủy quyền quyết toán thuế tncn

3.3.4. Quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

3.3.5. Hoàn thuế tncn

3.4. Quyết toán thuế tndn

3.4.1. Thuế tndn là gì

3.4.2. Hồ sơ quyết toán thuế tndn

3.5. Dịch vụ hoàn thuế

4. Dịch vụ khác

4.1. BHXH

4.1.1. Bảo hiểm xã hội là gì

4.1.2. Thủ tục chốt sổ bhxh

4.1.3. Báo tăng/giảm bhxh

4.1.4. Bảo hiểm thai sản

4.1.5. Bảo hiểm thất nghiệp

4.2. Giải thể công ty/doanh nghiệp

4.2.1. Thủ tục giải thể công ty

4.3. Tạm ngừng kinh doanh

4.3.1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

5. Blog

5.1. Vốn điều lệ

5.2. Vốn pháp định

5.3. Tư cách pháp nhân

5.4. Rủi ro tài chính