Historia 1800-talet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Historia 1800-talet by Mind Map: Historia 1800-talet

1. Maten

1.1. dem åt olika maträtter vart dom bodde

1.2. Dem som har lite mindre pengar och bode i kåtor åt bla kålbullar

1.3. Dem som var rikare fick bla ravioli med parmesan till frukost

2. Ändringar

2.1. Det blev obligatoriskt att gå i skolan

2.2. Vi förlorade Finland i krig mot Ryssland

2.3. Göta Kanal

2.4. Vi fick nya lagar

2.5. Vi hade vårat sista krig

2.6. Kvinnorna fick rösträtt och fick behålla sin lön

2.7. Kvinnorna kan bli myndiga

3. Befolkningen ökar

3.1. Karl XIV Johan

3.2. Fred

3.3. Jean Baptise Bernadotte

3.4. Vi hade bättre hygien

3.5. Vi hade bättre mat

3.6. Vaccin mot smittkoppor

4. Jobben

4.1. Skogspatroner

4.2. ångbåter

4.3. järnvägar

4.4. ångmaskin

4.5. Göta kanal

5. Gott och blandat

5.1. Det blev obligatoriskt att gå i skolan

5.2. Fler lärde sig att skriva

5.3. Vi ökade i invånare

5.4. Maskiner byttes ut mot människor

5.5. Många svenskar åkte till USA för att det lät som ett paradis