Компаративний аналіз художнього твору

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Компаративний аналіз художнього твору by Mind Map: Компаративний аналіз художнього твору

1. Автор курсу

2. Зміст курсу

2.1. Теоретичний матеріал

2.2. Семінарські заняття

2.3. Самостійна робота

2.4. Модульний контроль

3. Нормативні документи і ресурси

3.1. Робоча програма

3.2. Рекомендована література

3.3. ЕНК