Словосполучення і речення.Головні і другорядні члени речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Словосполучення і речення.Головні і другорядні члени речення by Mind Map: Словосполучення і речення.Головні і другорядні члени речення

1. -

2. -

3. -

4. Словосполучення

4.1. -

4.2. Іменні

4.3. Прислівникові

4.4. -

4.5. Дієслівні

4.6. -

4.7. -

5. -

6. Речення

6.1. За складом граматичної основи

6.1.1. Двоскладні

6.1.2. Односкладні

6.2. За наявністю другорядних членів

6.2.1. Поширені

6.2.2. Непоширені

6.3. За кількістю граматичних основ

6.3.1. Прості

6.3.2. Складні

6.4. -