Словосполучення і речення.Головні і другорядні члени речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Словосполучення і речення.Головні і другорядні члени речення by Mind Map: Словосполучення і речення.Головні і другорядні члени речення

1. Речення

1.1. За складом граматичної основи

1.1.1. Двоскладні

1.1.2. Односкладні

1.2. За наявністю другорядних членів

1.2.1. Поширені

1.2.2. Непоширені

1.3. За кількістю граматичних основ

1.3.1. Прості

1.3.2. Складні

2. Словосполучення

2.1. Прислівникові

2.2. Іменні

2.3. Дієслівні

3. Підмет

3.1. Простий підмет

3.2. Складний підмет

4. Присудок

4.1. Прості

4.2. Складені

4.2.1. Іменний

4.2.2. Дієслівний

5. Означення

5.1. Узгоджене

5.2. Неузгоджене

6. Прикладка

6.1. Вказує на: вік, професію, національність, рід занять

6.2. Вказує на назви: вулиць, міст, сіл,планет, газет,кораблів

7. Додаток

7.1. Прямий

7.2. Непрямий

8. Обставина

8.1. Способу дії

8.2. Місця

8.3. Часу

8.4. Міри і ступеню

8.5. Мети

8.6. Умови

8.7. Допусту

8.8. Причини