РОсійська революція 1905-1907 років в Україні

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
РОсійська революція 1905-1907 років в Україні by Mind Map: РОсійська революція 1905-1907 років в Україні

1. Причини революції 1905-1907 років

1.1. Повільні процеси модернізації

1.2. аграрне питання

1.3. Малоземелля селян

1.4. Збережжя поміщицького землеволодіння

1.5. Самодержавна форма правління

1.6. Відсутність демократичних прав і свобод

1.7. Існування станових привілеїв

1.8. Експлуатація робітничого класу

1.9. Тяжке становище народних мас

1.10. Масове безробіття

1.11. Тяжкий національний гніт

2. Наслідки революції 1905-1907 років

2.1. Скасовані викупні платежі

2.2. Скоротилися станові обмеження

2.3. Робітники отримали право створювати профспілки

2.4. Скоротився робочий час для робітників

2.5. Збільшилися звробітні плати робітників

3. Основні події революції 1905-1907 років

3.1. Кривава неділя

3.1.1. 9 січня 1905 р.

3.2. Повстання на панцернику "Потьомкін

3.2.1. 14.06.1905 р.

3.3. Повстання 12 кораблів Чорноморського флоту

3.3.1. 24.06.1905 р.

3.4. Маніфест Миколи II

3.4.1. 17.10.1905 р.

3.5. Державний переворот, встановлення монархії

3.5.1. 03.06.1907 р.

4. Етапи революції 1905-1907 років

4.1. 1 етап

4.1.1. січень-жовтень 1905 р.

4.2. 2 етап

4.2.1. 17 жовтня-10 грудня 1905 р.

4.3. 3 етап

4.3.1. січень 1906-3 червня 1907 р.

5. Характер революції 1905-1907 рр.

5.1. Народно-демократичний